CÁC TIỆN ÍCH LIÊN QUAN

LeadcarD ngoài việc hộ trợ chăm sóc khách hàng, nó còn hỗ trợ các tiện ích liên quan giúp bạn có tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn, sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu theo chí nhất định.

1.Tìm Kiếm Khách Hàng

1.1 Tìm Kiếm Toàn Cục

 • Trên màn hình Leadcart gõ vào ô tìm kiếm toàn cục
 • Nhấn
  để xóa điều kiện tìm kiếm hiện tại
 • Các tiêu chí tìm kiếm: Tên liên hệ, Tên công ty, mã số thuế, tên viết tắt, số điện thoại (trên 3 số: Di động, số điện thoại khác, số điện thoại nhà)
 • Tìm khách hàng tiềm năng mới: tick vào ô vuông bên KHTN Mới
 • Tìm khách hàng tiềm năng ngừng chăm sóc:
 • Tìm khách hàng của tôi :

1.2 Tìm Kiếm Cục Bộ Theo Tình Trạng Khách Hàng

Bước 1: Chọn cột cần tìm kiếm cục bộ, rồi tiếp tục nhập tên hoạt số điện thoại vào ô tìm kiếm.
Bước 3: nhấn Enter trên bàn phím để thực hiện chức năng tiềm kiếm.
Đối với dạng tìm kiếm ở cột lần tìm kiếm sau cùng sẽ được lưu lại cho lần sau, nghĩa là khi bạn đăng xuất rồi vào lại danh sách vẫn đang ở chế độ tìm kiếm, muốn danh sách trở về như cũ bạn xóa dữ liệu ở ô tìm kiếm rồi nhấn Enter, lúc này danh sách tại cột sẽ trở về như cũ.

2. Xem Các Hoạt Động Đã Làm Với Khách Hàng

 • xem các hoạt động đã hoàn thành diễn ra với khách hàng theo tình trạng khác nhau ở mỗi cột
 • Xem nhanh số lượng khách hàng theo tình trạng khác nhau
 • Xem Doanh thu ước tính và tổng doanh thu

3.Sắp Xếp Dữ Liệu Tăng Dần Và Giảm Dần Theo Thời Gian

Chọn ngày tạo hoặc doanh số sau đó tích chọn
(Chức năng thay đổi tăng dần hoặc giảm dần) để lựa chọn tăng dần hoặc giảm dần.
Nếu giao diện xuất hiện
danh sách đang ở chế độ giảm dần, ngược lại
thì tăng dần.

4. Lọc Dữ Liệu

Bước 1: Chọn
trên trang chủ để lọc khách hàng, sau đó bảng lọc dữ liệu sẽ xuất hiện.
Bước 2: Chọn điều kiện để lọc khách hàng
 • lựa chọn lọc theo thời gian bao gồm: tuần này, tuần trước…Khi chọn khoảng thời gian thì sẽ hiển thị thời gian cụ thể như hình bên dưới.
 • Đối với lựa chọn từ ngày đến ngày, bạn có thể lựa chọn theo lịch hoặc chỉnh sửa bằng nhập tay vào, giả sử bạn muốn lọc khoảng 4 ngày từ ngày 20 đến 24 chẳng hạn.
 • Lọc theo khu vực:
 • Lọc theo Group User và User:
Bước 3: Sau khi đã lựa chọn điều kiện bạn tiếp tục chọn
để lọc dữ liệu, nếu hủy điều kiện Lọc bạn chọn
.