HƯỚNG DẪN NGHE VÀ GỌI ĐIỆN TRỰC TIẾP TRÊN LEADCARD VIEW

Hướng dẫn sử dụng chi tiết chức năng nghe và gọi điện thông qua tổng đài IP Call Center trên phần mềm CRM.

Last updated