HƯỚNG DẪN VỀ BÁO CÁO TRÊN CRM

Hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm LONG PHÁT CRM
Hướng dẫn chi tiết về báo cáo trên phần mềm CRM