Comment on page

Xem lịch sử cuộc gọi trên crm

Xem lịch sử cuộc gọi với khách hàng. Hệ thống tự đồng bộ với hệ thống tổng đài Voip để lấy lịch sử cuộc gọi về.

1/ Xem danh sách lịch sử cuộc gọi

Bước 1: Từ màn hình trang chủ crm (màn hình home), kích vào menu báo cáo và chọn "Lịch sử cuộc gọi" để xem.
Màn hình lịch sử cuộc gọi hiện lên
  • Lịch sử cuộc gọi mặc định sắp xếp theo thời gian giảm dần.
  • Để nghe lại lịch sử đã gọi kích vào biểu tượng "play media" để nghe.
  • Người dùng có thể lọc (filter) dữ liệu theo hướng dẫn mặc định các thao tác lọc của suitecrm ở mục "hướng dẫn các thao tác cơ bản".

2/ Xem báo cáo cuộc gọi của nhân viên theo thời gian

Bước 1: Từ mình hành trang chủ crm kích vào menu Báo cáo và chọn báo cáo động

3/ Xem chi tiết lịch sử cuộc gọi của 1 khách hàng

Bước 1: Từ màn hình LeadCard tìm kiếm thông tin 1 khách hàng nào đó, ví dụ gõ "6678" để tìm khách hàng có số di động chứa "6678".
Bước 2: Sau đó kích vào thông tin khách hàng (ví dụ ở đây là " CÔNG TY CỔ PHẦN LONG PHÁT CRM" ) để mở thông tin chi tiết 1 khách hàng.
Bước 3: Sau đó kích vào "Xem đầy đủ thông tin" để xem chi tiết đầy đủ 1 khách hàng
Bước 4: Kéo xuống bên dưới kích vào tab "Lịch sử cuộc gọi hoặc History Call" để xem lịch sử các cuộc gọi cho khách hàng này.
Lịch sử cuộc gọi sẽ được tự động kết nối với tổng đài Voi IP để lấy về sau khi cuộc gọi kết thúc. Thông thường là sau khoảng 1 phút đến 3 phút.