Xem lịch sử cuộc gọi trên crm

Xem lịch sử cuộc gọi với khách hàng. Hệ thống tự đồng bộ với hệ thống tổng đài Voip để lấy lịch sử cuộc gọi về.

1/ Xem danh sách lịch sử cuộc gọi

Màn hình lịch sử cuộc gọi hiện lên

  • Lịch sử cuộc gọi mặc định sắp xếp theo thời gian giảm dần.

  • Để nghe lại lịch sử đã gọi kích vào biểu tượng "play media" để nghe.

  • Người dùng có thể lọc (filter) dữ liệu theo hướng dẫn mặc định các thao tác lọc của suitecrm ở mục "hướng dẫn các thao tác cơ bản".

2/ Xem báo cáo cuộc gọi của nhân viên theo thời gian

3/ Xem chi tiết lịch sử cuộc gọi của 1 khách hàng

Lịch sử cuộc gọi sẽ được tự động kết nối với tổng đài Voi IP để lấy về sau khi cuộc gọi kết thúc. Thông thường là sau khoảng 1 phút đến 3 phút.

Last updated