Quản lý sản phẩm và nguồn hàng bất động sản

1/ Hướng dẫn import sản phẩm bất động sản từ file excel

B1: Tải file excel cập nhật sản phẩm bất động sản mẫu về " Tải mẫu"
B2: Xem hướng dẫn chi tiết import mẫu từ file excel trên crm longphat

2/ Hướng dẫn tạo, sửa và xóa sản phẩm

2.1/ Tạo mới sản phẩm bất động sản

Từ màn hình trang chủ nhấn chọn "Bán Hàng" và chọn "Sản phẩm / Căn hộ"
Nhấn vào "Tạo Sản phẩm / Căn hộ"
Nhập và chọn các thông tin cần thiết.
Nhấn lưu để hoàn tất

2.2 Sửa sản phẩm bất động sản

Từ màn hình danh sách sản phẩm nhấn vào biểu tượng cây bút chì để sửa
Cập nhật các thông tin cần sửa và nhấn Lưu để hoàn tất
Hoặc từ màn hình "Chi tiết của sản phẩm" chọn "Hành Động" và nhấn "Sửa"
Các trường có dấu (*) màu đỏ là bắt buộc nhập
Sản phẩm mặc định khi tạo là "Nguồn hàng"

3/ Hướng dẫn chuyển tình trạng từ nguồn hàng sang mở bán và ngược lại

Từ màn hình trang chủ kích chọn "Bán Hàng" và chọn "Sản phẩm / Căn hộ" để vào màn hình "Danh sách sản phẩm".
Kích chọn vào "Bộ lọc của tôi" và chọn "Danh sách nguồn hàng" để lọc danh sách sản phẩm là nguồn hàng
Danh sách nguồn hàng hiển thị sau khi lọc
Từ danh sách nguồn hàng kích chọn từng sản phẩm hoặc chọn all sản phẩm
Check vào từng dòng để chọn từng sản phẩm
Check vào ô check trên cùng bên trái để chọn 1 trang
Chọn vào mũi tên và check chọn tất cả để chọn tất cả
Sau đó chọn vào "Hàng loạt hành động" và chọn "Mass Update"
Sau đó chọn tình trạng là nguồn hàng giá trị "Đang mở bán"
Nhấn "CẬP NHẬT" để hoàn tât
Chuyển đổi từ tình trạng nguồn hàng sang "Đang mở bán" nên phân quyền cho Sales Admin hoặc quản lý thực hiện
Chỉ những sản phẩm đang có tình trang: Đang mở bán, Đang giữ chỗ thì sales mới có thể nhìn thấy và bán