Quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên sâu cho bất động sản bằng LeadCard

1/ Tạo mới khách hàng tiềm năng

  • Doanh số dự kiến: Mặc định lấy giá bán của sản phẩm, người dùng có thể gõ lại

  • Tiền cọc: Tự động tính tiền cọc = Giá sản phẩm * % cọc (hiện tại đang cấu hình 10%). Người dùng có thể tự gõ lại thì tự động tính lại tiền thanh toán còn lại.

  • Tiền thanh toán còn lại: Tự động tính = Doanh số dự kiến - Tiền cọc ( cột này luôn luôn bị khóa).

2/ Sửa, cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng

Nên nhập đầy đủ và đúng nhất thông tin có thể

Các trường có dấu (*) màu đỏ là bắt buộc nhập

Sản phẩm mặc định được lọc sẵn chỉ đang ở tình trạng: Đang mở bán, đang giữ chỗ

3/ Chăm sóc khách hàng tiềm năng

  1. Ghi nhận nội dung cuộc gọi với khách hàng

(1): Hiển thị thông báo hình biểu tượng chuông trên màn hình trang chủ

(2): Tự động gởi email nhắc nhớ trước khoảng thời gian

Khách hàng tiềm năng sẽ tự động chuyển tình trạng "Đang liên hệ" khi có 1 cuộc gọi hoàn thành.

Phần màu xanh là hiển thị lịch sử cuộc gọi đã làm việc

Phần màu đỏ là hiển thị kể hoạch cuộc gọi sắp tới

2 . Ghi nhận cuộc gặp (meeting) với khách hàng

(1): Hiển thị thông báo hình biểu tượng chuông trên màn hình trang chủ

(2): Tự động gởi email nhắc nhớ trước khoảng thời gian

3. Ghi chú về khách hàng

4. Gởi email cho khách hàng

(1) Chọn loại email là báo giá hoặc email tương tác với khách hàng

(2) Chọn email templete hoặc (3) gõ nội dung email gởi cho khách hàng

(4) Sau khi soạn hoàn tất thì nhấn Send để gởi email cho khách hàng

Nhấn ok để hòa tất việc gởi email

5/ Comment hoặc chat nội bộ giữa nhân viên và quản lý trên hồ sơ khách hàng

Chức năng comment giúp cho quản lý và nhân viên tương tác khách hàng tốt hơn

Mặc định sẽ hiển thị 4 tương tác mới nhất cho người dùng

6/ Thu ( gán) khách hàng cho mình quản lý và chăm sóc

Nhấn Ok để xác nhận việc nhận khách hàng, nhấn Hủy để bỏ qua

3/ Xác định nhu cầu khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi qua cột 3 hoặc cột 4 của LeadCard là KHÔNG thể kéo ngược lại cột 1 và cột 2.

Khách hàng có nhu cầu: Thông thường là khách hàng đã đi xem bất động sản.

4/ Giữ chỗ 24h

Mở chi tiết khách hàng có nhu cầu lên

5/ Đặt cọc

6/ Chốt mua bất động sản

7/ Cập nhật thu chi

Last updated