Yêu cầu sử dụng phần mềm crm

Trước khi sử dụng phần mềm crm của LONGPHATCRM, các thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây

1/ Yêu cầu sử dụng phần mềm crm

1.1 Server (máy chủ): Nơi cài đặt phần mềm crm và cơ sở dữ liệu

CẤU HÌNH PHẦN CỨNG CHO SERVER VỚI LƯỢNG TRUY CẬP ĐỒNG THỜI (CCU) KHOẢNG 20-40 NGƯỜI DÙNG cần 2 server với cấu hình tối thiểu như sau:

  • CPU: >=4 nhân, mỗi nhân 2.0 Ghz

  • Ram: >= 4G

  • Ổ Cứng: 100G SSD

Server có thể trang bị cơ chế Load Balancing trong trường hợp sử dụng với số lượng người dùng lớn.

Server có thể trang bị 1 con Server Web và 1 con Server database riêng hoặc chung.

1.2 Clients ( máy người dùng): Nơi người dùng sử dụng phần mềm crm

  • Xóa cache Xóa cache Với trình duyệt Google Chorme:

  • Xóa Cache Với Cốc Cốc

1.3 Các yêu cầu khác

  • Link truy cập phần mềm: ví dụ https://demo.crmonline.vn

  • Tên đăng nhập

  • Mật khẩu truy cập phần mềm

Last updated