Hướng dẫn cấu hình email cá nhân

1/ Tổng quan

Khi sử dụng phần mềm CRM Online miễn phí trên mã nguồn mở SuiteCRM, người dùng cũng mong muốn sử dụng tính năng gởi email cho cho khách hàng trên CRM. Mục đích có thể tracker lại được lịch sử làm việc của mình với khách hàng một cách xuyên suốt. Trên SuiteCRM có sẵn chức năng gởi và nhận email như 1 công cụ email thông thường.

2 / Hướng dẫn các bạn cấu hình Gmail cá nhân của mình vào CRM để sử dụng.

Bước 2: Cấu hình nhận email

Bước 3: Cấu hình email gởi đi trên CRM

Lưu ý: Nếu như thiết lập đúng thì sẽ hiển thị 2 phần tô vàng như trên.

Bước 4: Vào module email để kiểm tra họp thư gởi đến

Bước 5: Gởi email cho khách hàng trên phần mềm SuiteCRM

Xem chi tiết video hướng dẫn cấu hình gmail cá nhân vào crm ( Cách xác thực qua mật khẩu ứng dụng)

Last updated