Comment on page

Hướng dẫn cấu hình email cá nhân

1/ Tổng quan

Khi sử dụng phần mềm CRM Online miễn phí trên mã nguồn mở SuiteCRM, người dùng cũng mong muốn sử dụng tính năng gởi email cho cho khách hàng trên CRM. Mục đích có thể tracker lại được lịch sử làm việc của mình với khách hàng một cách xuyên suốt. Trên SuiteCRM có sẵn chức năng gởi và nhận email như 1 công cụ email thông thường.

2 / Hướng dẫn các bạn cấu hình Gmail cá nhân của mình vào CRM để sử dụng.

Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào Gmail để bật chế độ IMAP lên (vì SuiteCRM chỉ hỗ trợ chế độ IMAP cho email )

Tiếp theo bạn cần kích hoạt chế độ gởi cho gmail: Kích vào đường dẫn thứ nhất : https://myaccount.google.com/lesssecureapps và nhấn On
Kích vào đường dẫn thứ 2: https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha và nhấn Continute
Sau đó nhấn vào hộp thư để hoàn tất

Bước 2: Cấu hình nhận email

Đăng nhập vào hệ thống CRM, Từ màn hình trang chủ kích vào Profile để cấu hình email cho người sử dụng
Chọn tab Mail Account và kích vào Add
Nhập các thông số và kích vào “Select” ở mục Trash Folder:
Nhấn Done để hoàn tất
Sau đó nhấn vào Test Setting, nếu như xuất hiện màn hình như bên dưới thì việc cấu hình nhận email thành công

Bước 3: Cấu hình email gởi đi trên CRM

Từ tab Outgoing Email, phần SMTP Mail Server xổ ra và chọn vào Add
Chọn Gmail và điền các thông tin như phần trên. Sau đó nhấn Send Test Email
Điền thông tin email để test và nhấn Send
Nếu hiển thị kết quả như phần tô vàng ở trên thì việc cấu hình Gmail của bạn vào hệ thống CRM chính xác, còn không thì bạn phải kiểm tra các thông số lại cho đúng. Nhấn Done để tiếp tục.
Nhấn Done để tiếp tục
Lưu ý: Nếu như thiết lập đúng thì sẽ hiển thị 2 phần tô vàng như trên.
Nhấn Done để tiếp tục
Nhấn Done để hoàn tất việc thiết lập Gmail cá nhân sử dụng trên hệ thống SuiteCRM.

Bước 4: Vào module email để kiểm tra họp thư gởi đến

Bước 5: Gởi email cho khách hàng trên phần mềm SuiteCRM

Xem chi tiết video hướng dẫn cấu hình gmail cá nhân vào crm ( Cách xác thực qua mật khẩu ứng dụng)