Gọi điện thoại trên LeadCard - Click to call

Hướng dẫn chức năng gọi điện trực tiếp cho khách hàng trên LeadCard thông qua chức năng Click To Call

Gọi điện trên LeadCard - Click to call

1/ Gọi điện với khách hàng đã có trên hệ thống CRM

Màn hình popup quản lý cuộc gọi hiện lên.

  • (1): Tạo cuộc hẹn với khách hàng trong khi nghe.

  • (2): Tạo thương vụ (cơ hội bán hàng) giao dịch với khách hàng.

  • (3): Tạo ticket với khách hàng.

  • (6): Gõ ghi chú với khách hàng trong khi nghe điện thoại.

  • (4): Nhấn để lưu thông tin ghi chú (note) ở số (6).

  • (5): Nhấn kết thúc cuộc gọi.

2/ Gọi điện với khách hàng chưa có trên hệ thống CRM (bên ngoài hệ thống CRM)

Với chức năng gọi cho số điện thoại bên ngoài hệ thống CRM thì chúng ta chỉ thực hiện việc gọi điện và kết thúc cuộc gọi chứ không lưu trữ được các phần liên quan như: Ghi chú, cuộc hẹn, ticket, cơ hội bán hàng.

Để gọi điện được trên phần mềm crm thì người dùng (users) phải được thiết lập extension từ người quản trị hệ thống.

Người dùng có thể nghe và gọi điện trực tiếp trên trình duyệt web với máy tính của mình thông qua microphone của trình duyệt web.

Trong lần đầu tiên thực hiện cuộc gọi người dùng cần cho phép trình duyệt web sử dụng micrô như hình bên dưới.

Last updated