CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

Qui trình bao gồm các hoạt động chăm sóc khách hàng đã ít nhất 1 lần mua hàng tại doanh nghiệp.

Đối với khách hàng đã ít nhất 1 lần mua hàng thì bạn sẽ thực hiện toàn bộ hoạt động chăm sóc trên cột "Đã Mua Hàng", trên cột này cũng có những chức năng tương tự chăm sóc khách hàng tiềm năng như gọi, gặp mặt, gửi mail đã hướng dẫn Hoạt động chăm sóc khách hàng tiềm năng.

link: hướng dẫn hoạt động chăm sóc khách hàng tiềm năng (xem chi tiết hoạt động tạo cuộc gọi, cuộc gặp, ghi chú, gửi mail tại đây)

Last updated