Tạo Tài Liệu

1. Tạo Tài Liệu

Bước 1: Tìm kiếm và chọn khách hàng cần tạo tài liệu, sau đó bảng thông tin chi tiết khách hàng sẽ xuất hiện, lúc này chọn
Bước 2: Sau khi chọn, bạn cần điền các thông tin cho Tài liệu.
Điền các thông tin cơ bản cho document bao gồm Tên tài liệu, Tên hợp đồng…
Đối với tên tập tin: bạn có thể tải tệp lên
Đối với tình trạng : sẽ có 6 tình trạng bao gồm Đang hoạt động, Dự thảo, Hỏi đáp, hết hạn, Đang xem xét, Trì hoãn.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho người liên hệ, bạn chọn
để lưu lại, nếu hủy bỏ thì chọn