Lọc/Thống kê đơn hàng

Bước 1: Vào bán hàng chọn tiếp đơn hàng để xem danh sách đơn hàng
Sau khi chọn danh sách công việc sẽ xuất hiện
Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện
trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào
thì danh sách sẽ trở lại bình thường.
Bước 2: Chọn bộ lọc
để thống kê đơn hàng.
Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.
Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo số hóa đơn, tiêu đề, người liên hệ, khách hàng, có xuất hóa đơn không...
Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao
Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc hóa đơn có xuất hóa đơn, hóa đơn có tình trạng thanh toán đã hoàn thành.
Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn
hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn
Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi
Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô
Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu
  • Lấy trường hợp lọc đơn hàng của tôi: chọn lọc nhanh trên bộ lọc sau đó chọn tích vào ô
  • Lọc đơn hàng theo khách hàng bằng cách chọn bộ lọc nâng cao nhập hoặc chọn tên khách hàng sau đó tiếp tục chọn vào tìm kiếm.
Danh sách sau khi tìm kiếm
  • Lọc đơn hàng có tình trạng đang lên kế hoạch của mình
Danh sách sau khi lọc.
Ngoài việc bộ lọc cho phép người dùng tìm kiếm danh sách, nó còn cung cấp thêm tính năng lưu bộ lọc trong các trường hợp thường hay sử dụng như lọc tất cả đơn hàng có xuất hóa đơn, lọc danh sách đơn hàng có tình trạng đã hoàn thành.
  • Lọc danh sách đơn hàng có xuất hóa đơn và lưu bộ lọc
Sau khi chọn tiêu chí tìm kiếm người dùng chọn lưu để lưa lại bộ lọc.
Danh sách sau khi tìm kiếm.