Hướng dẫn import dữ liệu vào phần mềm crm từ excel

1. HƯỚNG DẪN IMPORT DỮ LIỆU VÀO CRM

Thông thường khi triển khai CRM thì dữ liệu ban đầu đưa vào hệ thống sẽ được import từ file excel (phần này chỉ làm 1 lần đầu, từ đó về sau thì phát sinh khách hàng nào chúng ta nhập khách hàng đó trực tiếp trên CRM).

Phần này sẽ hướng dẫn các bạn import dữ liệu vào module Lead (khách hàng tiềm năng.

1.1. Chuẩn bị file import

Lưu ý: Format lại trường mobile, office Phone theo dạng text để nhập số điện thoại không bị mất số 0 ở đầu.

  • Mở file excel lên vào file Save As và Browse

  • Sau đó chọn Save as Type chọn Unicode Text

  • Gõ lại tên cần lưu (thông thường là mặc định tên file excel, khi cần thay đổi thì gõ lại không thì để nguyên) và nhấn Save để lưu file về Unicode Text.

  • Nhấn Yes để tiếp tục và tắt file excel đi.

  • Nhấn Don’t Save để tiếp tục

Vô lại thư mục chưa file .txt vừa lưu lại trước đó (thông thường sẽ nằm chung với thư mục chứa file excel). Sau đó kích chuột phải vào file và Open With với Notepad

1.2. Import vào CRM (Module Lead: Khách hàng tiềm năng).

Từ màn hình giao diện sau khi đã đăng nhập thành công, đưa chuột vào Lead và chọn Import Lead

Kích chọn vào : Chọn tệp

Tại màn hình này: màn hình bắt trùng khi import, thông thường là bắt trùng theo số điện thoại (Vì cơ chế bắt trùng là dòng nào vô trước là được trước nên file excel cũng cần được chuẩn hóa việc trùng này trước khi import, bước này chỉ là dùng để check lại và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ).

Ví dụ file excel có 2 dòng bị trùng số điện thoại, dòng thứ nhất không có phần thông tin địa chỉ, dòng thứ 2 có thông tin địa chỉ thì khi import vào dòng thứ nhất sẽ vào hệ thống và dòng thứ 2 sẽ bị loại ra vì bị trùng (Vào trước thì được trước)

Hiện thông báo

“ 9 records were created “ tức là 9 dòng dữ liệu được tạo ra.

" 6 rows were not imported due to error": Là 6 dòng dữ liệu bị lỗi "6 Duplicates Found": là 6 dòng dữ liệu bi trùng

Kích lần lượt vào các tùy chọn bên dưới để xem chi tiết lỗi

1.3 Xem chi tiết video hướng dẫn import

Last updated