Comment on page

Lọc /Thống kê báo giá

Chức năng Bộ lọc
trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.
Bước 1 : Vào bán hàng chọn báo giá.
Sau khi chọn danh sách báo giá sẽ xuất hiện.
Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện
trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào
thì danh sách sẽ trở lại bình thường.
Bước 2: Chọn bộ lọc
trên danh sách
Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.
Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo tiêu đề, người liên lạc, khách hàng, số báo giá, giai đoạn báo giá...
Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao
Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc báo giá theo giai đoạn báo giá...
Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn
​​
Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn
hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn
Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô
trên phần lọc nhanh của bộ lọc.
Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi.
Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu
  • Lọc báo giá theo khách hàng
Danh sách sau khi lọc
  • Lọc báo giá có tổng thanh toán lớn hơn 100 triệu
Danh sách sau khi tìm kiếm