Lọc /Thống kê báo giá

Bước 1 : Vào bán hàng chọn báo giá.

Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao

Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu

  • Lọc báo giá theo khách hàng

  • Lọc báo giá có tổng thanh toán lớn hơn 100 triệu

Last updated