Comment on page

Tạo báo giá

1.Tạo Báo Giá

Bước 1: Vào Bán hàng chọn báo giá
Bước 2: Tiếp tục chọn Tạo báo giá
Bước 3 : Nhập thông tin báo giá bao gồm các phần sau:
  • Xem toàn bộ đối tượng
Ngày báo giá : Hệ thống mặc định là ngày hiện hành.
Có hiệu lực đến: Hệ thống mặc định là ngày hiện hành.
Người dùng: Mặc định là user tạo báo giá.
Trạng thái phê duyệt: Bao gồm chấp nhận và không chấp nhận.
Trạng thái hóa đơn: Bao gồm xuất hóa đơn và không xuất hóa đơn.
Điều khoản thanh toán: Có 2 điều khoản thanh toán bao gồm thanh toán trong vòng 15 ngày và 30 ngày.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập
  • Thông tin địa chỉ:
Account: khi tạo báo giá, tên Account được hệ thống mặc định lấy ra từ khách hàng bạn lựu chọn ban đầu để tạo báo giá.
Contact: Chọn Contact cho báo giá.
Khi bạn chọn vào ô Sao chép các địa chỉ từ trái, thì Địa chỉ giao hàng sẽ được sao chép từ địa chỉ của khách hàng.
  • Các hạng mục
Lựa chọn tiền tệ cho báo giá.
Có thể tạo nhiều nhóm sản phẩm trên hạng mục.
nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại
Các thông tin về Tổng tiền, Tiền chiếc khấu, Tổng tiền sau chiếc khấu , Tổng thuế và Tổng tiền được cộng lại trong 1 nhóm sản phẩm sẽ được hiển thị ở góc trái bên dưới sau mỗi nhóm.
Các thông tin về tổng tiền được cộng lại từ các nhóm sẽ hiển thị ở phía cuối thông tin hạng mục.
Bước 3: Để lưu lại báo giá bạn cần chọn
hoặc chọn
để hủy bỏ.