Xóa/ Sửa Báo Giá

1.Xóa báo giá

Có 2 cách để xóa báo giá, bao gồm chọn cụ thể báo giá cần xóa và xóa hàng loạt báo giá.
  • Xóa một báo giá cụ thể
Bước 1: Vào Bán hàng chọn báo giá
Bước 2: Tiếp tục chọn xem báo giá
Bước 3:Chọn báo giá cần xóa.
Chọn báo giá trực tiếp tại danh sách bằng cách click chuột vào tiêu đề báo giá cần xóa.
Tìm kiếm nhanh theo tên báo giá bằng cách chọn bộ lọc
và chọn tiếp lọc nhanh
Tiêu đề: nhập tiêu đề báo giá để tìm kiếm, hệ thống hỗ trợ bạn tìm kiếm tương đối từ trái qua phải nghĩa là bạn không cần nhập đầy đủ kí tự và cũng không phân biệt hoa thường nhưng ký tự phải đúng từ trái qua phải .
Dữ liệu của tôi: Khi bạn tích vào ô này nghĩa là bạn chỉ tìm kiếm để lấy dữ liệu của mình.
Sau đó bạn tiếp tục chọn
rồi tiếp tục chọn một báo giá cụ thể để xóa.
Bước 4: Sau khi chọn bạn có thể nhìn thấy bảng thông tin chi tiết báo giá bạn chọn tiếp hành động rồi tiếp tục chọn xóa.
  • Xóa hàng loạt báo giá
Bước 1: Tại danh sách báo giá , bạn tìm báo giá theo tiêu chí nhất định bằng cách chọn bộ lọc
rồi chọn tiếp bộ lọc nâng cao, ở phần bộ lọc nâng cao bạn có thể tìm theo nhiều tiêu chí khác nhau như tìm theo tên khách hàng(Account), tìm theo user, tìm theo người liên hệ(Contact)
Account: Bạn có thể tìm các báo giá theo tên khách hàng cụ thể nào đó, bằng cách nhập tên khách hàng hàng rồi chọn ở danh sách phía dưới.
Giao cho: phần này cho phép bạn tìm các báo giá được giao cho nhân viên.
Sau khi lựa chọn tiêu chí tìm kiếm bạn chọn tiếp
Bước 2: Chọn danh sách báo giá cần xóa
Lúc này danh sách báo giá bạn cần tìm kiếm sẽ xuất hiện bạn có thể chọn tất cả, chọn theo trang hoặc tích vào những báo giá cần xóa.
Bước 3: Sau khi chọn danh sách báo giá cần xóa bạn tiếp tục chọn Hàng loạt hành động rồi chọn tiếp xóa

2.Sửa báo giá

Bước 1: Vào Bán hàng chọn báo giá
Bước 2: Tiếp tục chọn xem báo giá
Bước 3: Chọn báo giá cụ thể cần sửa hoặc chọn danh sách báo giá để sửa hàng loạt
Có 3 cách để sửa báo giá trên danh sách báo giá
  • Cách 1: Sửa trực tiếp thông tin báo giá cụ thể tại danh sách
Click chuột 2 lần vào thông tin cần thay đổi rồi tiếp tục thay đổi thông tin sau đó chọn
  • Cách 2: Chọn báo giá cụ thể xem chi tiết rồi xóa
Chọn báo giá cụ thể để xem danh sách bằng cách click chuột vào tiêu đề báo giá cụ thể để xem chi tiết.
Sau khi chọn báo giá bảng chi tiết xuất hiện bạn chọn hành động rồi chọn Sửa
Sau khi chọn bạn có thể thay đổi thông tin rồi chọn
để lưu lại.
  • Cách 3: Sửa hàng loạt báo giá
Chọn
trên danh sách báo giá để tìm kiếm danh sách báo giá cần sửa, rồi chọn bộ lọc nâng cao.
Tại bộ lọc nâng cao bạn có thể tìm danh sách báo giá theo nhiều tiêu chí khác nhau như tìm theo khách hàng(Account), người liên hệ(Contact), User...
Sau khi tìm được danh sách báo giá bạn tiếp tục chọn danh sách cần sửa
Sau khi chọn danh sách báo giá cần sửa hàng loạt bạn tiếp tục chọn Mass Update
Sau khi chọn danh Mass Update bạn tiếp tục thay đổi thông tin như người dùng hoặc ngày báo giá.
Khi bạn muốn thay đổi hàng loạt báo giá bằng Mass Update thì bạn chỉ thay đổi được thông tin Người dùng và Ngày báo giá