Cập nhật tình trạng công việc

Bước 1: Vào Hoạt Động chọn Công việc

Bước 2: Chọn xem tác vụ

Bước 3: Thay đổi cập nhật theo 3 cách khác nhau.

  • Cách 1: Đóng công việc trực tiếp tại danh sách công việc

Khi bạn chọn đóng công việc theo cách này tình trạng công việc chỉ được chuyển đổi là Hoàn thành

  • Cách 2: Chọn hành động để sửa thông tin

  • Cách 3:Cập nhật tình trạng tại danh sách

Last updated