Tạo công việc

1.Tạo Công Việc

Bước 1: Vào hoạt động rồi chọn tiếp công việc

Bước 2: Sau đó tiếp tục chọn tạo tác vụ

Bước 3: Nhập thông tin cho công việc

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Bước 4: Sau khi nhập thông tin cho công việc bạn chọn Lưu để lưu lại.

  • Trường hợp muốn tạo thêm ghi chú cho công việc.

2.Xóa/Sửa công việc

Bước 1: Chọn Hoạt động sau đó chọn tiếp Công việc.

Bước 2: Chọn xem tác vụ

Bước 3: Sau đó chọn tên chủ đề công việc cần xóa/sửa tại danh sách công việc.

Bước 4: Bạn chọn hành động rồi chọn xóa hoặc sửa theo từng trường hợp.

Bước 4.1 : Nếu xóa bạn chọn xóa nếu như muốn xóa công việc.

Bước 4.2 : Nếu bạn muốn sửa bạn chọn sửa

Last updated