Tạo công việc

1.Tạo Công Việc

Bước 1: Vào hoạt động rồi chọn tiếp công việc
Bước 2: Sau đó tiếp tục chọn tạo tác vụ
Bước 3: Nhập thông tin cho công việc
Chủ đề: Nhập Chủ đề cho công việc.
Ngày bắt đầu: Chọn ngày và giờ bắt đầu công việc.
Ngày hạn: Tương tự như chọn ngày bắt đầu nhưng lưu ý là phải chọn ngày kết thúc sau ngày bắt đầu nếu không hệ thống sẽ thông báo lỗi người dùng.
Ưu tiên : Người dùng lựa chọn mức độ ưu tiên của công việc bao gồm cao, thấp, đa phương tiện.
Liên quan đến: Người dùng chọn đối tượng liên quan đến công việc như khách hàng, Liên hệ, Công việc, Cơ hội bán hàng.
Lấy trường hợp chọn đối tượng liên quan là khách hàng, sau khi chọn đối tượng liên quan, tiếp tục chọn tên đối tượng cụ thể, bằng cách chọn mũi tên bên dưới.
Sau khi chọn người dùng có thể tìm kiếm nhanh theo nhiều cách khác như tìm kiếm mã khách hàng loại hình kinh doanh của khách hàng...nhưng thông thường là lựa chọn theo tên khách hàng là nhanh nhất, bạn nhập tên khách hàng rồi chọn Tìm kiếm.
Sau khi tìm kiếm khách hàng, bạn chọn vào tên khách hàng ở dưới danh sách như hình bên dưới
Sau khi chọn khách hàng, bạn tiếp tục tục chọn Contact name(người liên lạc) trong trường hợp công việc có liên quan đến người liên lạc đại diện cho khách hàng, ví dụ cho công việc lên hồ sơ khách hàng bạn sẽ cần những thông tin của khách hàng bằng cách liên hệ đến người liên lạc để lấy thông tin.
Chọn mũi tên bên phải ô Contact name sau đó tìm Contact name theo nhiều cách khác nhau như email , Di động, Tên,.. thông thường người dùng có thể chọn nhanh bằng cách copy tên khách hàng vào ô tìm kiếm tên khách hàng, rồi chọn tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím để tìm, sau đó click chuột vào tên người liên lạc để lựa chọn.
Tình trạng: bạn có thể lựa chọn các tình trạng khác nhau như chưa bắt đầu đối với những công việc đang lên kế hoạch, đang tiến hành, hoàn thành, đang chờ xử lý đầu vào, hoãn lại.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
Bước 4: Sau khi nhập thông tin cho công việc bạn chọn Lưu để lưu lại.
  • Trường hợp muốn tạo thêm ghi chú cho công việc.
Sau khi lưu công việc vừa tạo bảng chi tiết công việc sẽ xuất hiện, bạn có thể tạo ghi chú đính kèm cho công việc, bằng cách chọn dấu cộng trên phần ghi chú.
Sau đó chọn Tạo ghi chú hoặc đính kèm
Tiếp tục nhập thông tin cho ghi chú, sau đó chọn Lưu để lưu lại.

2.Xóa/Sửa công việc

Bước 1: Chọn Hoạt động sau đó chọn tiếp Công việc.
Bước 2: Chọn xem tác vụ
Bước 3: Sau đó chọn tên chủ đề công việc cần xóa/sửa tại danh sách công việc.
Bước 4: Bạn chọn hành động rồi chọn xóa hoặc sửa theo từng trường hợp.
Bước 4.1 : Nếu xóa bạn chọn xóa nếu như muốn xóa công việc.
Bước 4.2 : Nếu bạn muốn sửa bạn chọn sửa
Sau khi chọn bạn thay đổi thông tin rồi chọn
để lưu lại.