Hướng dẫn quản lý đơn hàng trên crm

1/ Hướng dẫn tạo đơn hàng

Từ màn hình trang chủ, kích chọn "bán hàng" và chọn "Đơn hàng"

Để chuột vào "Đơn hàng" và kích chọn "Tạo đơn hàng"

2/ Hướng dẫn sửa đơn hàng

3/ Hướng dẫn in đơn hàng ( xuất PDF mẫu)

4/ Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử trên đơn hàng

Hướng dẫn xuất hóa đơn nháp

Hướng dẫn xuất và ký hóa đơn vat

Last updated