Cập nhật tình trạng thanh toán đơn hàng.

Bước 1: Vào bán hàng chọn đơn hàng để xem danh sách đơn hàng.

  • Cách 1: Cập nhật trực tiếp tại danh sách.

Bước 2: Click chuột 2 lần vào tình trạng thanh toán của hóa đơn.

Bước 3: Sau khi chọn hệ thống sẽ thông báo để hỏi xác nhận, bạn tiếp tục chọn OK.

  • Cách 2: Chọn xem chi tiết trước khi cập nhật tình trạng

Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút tại đơn hàng cần cập nhật tình trạng trên danh sách.

Last updated