Hướng dẫn Email gửi đơn hàng cho khách hàng

1/Hướng dẫn gửi hóa đơn dưới dạng PDF

Bước 1: Vào Bán hàng chọn Đơn hàng để xem danh sách đơn hàng

Bước 2: Chọn đơn hàng cần gửi Email đến khách hàng.

Bước 3: Chọn hành động rồi chọn Email dạng PDF hoặc Email hóa đơn.

  • Chọn Email dạng PDF

Bước 4: Sau đó tiếp tục chọn mẫu hóa đơn

Bước 5: Nhập thông thêm thông tin để gửi mail

Last updated