Hướng dẫn in đơn hàng ( Xuất PDF mẫu)

Bước 1: Vào bán hàng rồi chọn đơn hàng để xem danh sách hóa đơn.

Bước 2: Chọn đơn hàng cần xuất PDF.

Bước 3: Chọn hành đồng rồi tiếp tục chọn in dưới dạng PDF

Last updated