Lọc/Thống kê đơn hàng

Bước 1: Vào bán hàng chọn tiếp đơn hàng để xem danh sách đơn hàng

Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao

Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu

  • Lấy trường hợp lọc đơn hàng của tôi: chọn lọc nhanh trên bộ lọc sau đó chọn tích vào ô

  • Lọc đơn hàng theo khách hàng bằng cách chọn bộ lọc nâng cao nhập hoặc chọn tên khách hàng sau đó tiếp tục chọn vào tìm kiếm.

  • Lọc đơn hàng có tình trạng đang lên kế hoạch của mình

  • Lọc danh sách đơn hàng có xuất hóa đơn và lưu bộ lọc

Last updated