HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HOA HỒNG BẰNG PHẦN MỀM CRM

Động lực làm việc là một trong các yếu tố quan trọng đối với nhân viên. Nó quyết định lớn đến năng suất, hiệu quả và khả năng thăng tiến trong công việc. Một trong các nhân tố gắn liền với quyền lợi và công sức làm việc của người lao động, cũng như tạo nên động lực hơn cho nhân viên đó là tiền lương, tiền thưởng và tiền hoa hồng. Đặc biệt là tiền hoa hồng là yếu tố thể hiện rõ ràng nhất về năng suất lao động của nhân viên. Sau đây là cách phân bổ hoa hồng cho nhân viên trên từng đơn hàng bằng phần mềm CRM với tính năng quản lý hoa hồng.

Thông thường cách phân bổ này sẽ được áp dụng cho trường hợp khách hàng muốn biết trên từng đơn hàng mình đã trích ra bao nhiêu phần trăm hoa hồng cho nhân viên. Và với CRMOnline, quản lý hoa hồng này được chia thành hai phần.

1. Chia hoa hồng cho chi tiết từng sản phẩm / dịch vụ trên một đơn hàng.

Khi tạo đơn hàng ta có thể chỉ định nhân viên đã tư vấn dịch vụ cho khách hàng nhận % hoa hồng trên đơn hàng đó.

Với từng sản phẩm / dịch vụ có trên đơn hàng, % hoa hồng được thể hiện qua Loại, tiền hoa hồng được tính ra tại Hoa hồng và nhân viên được nhận hoa hồng được thể hiện tại dropdown box.

2. Phân bổ hoa hồng trung bình cho các nhân viên tham gia trên một đơn hàng.

Các trường hợp khác muốn linh hoạt trong chia % hoa hồng cho các nhân viên trên hóa đơn đó ta có thể thực hiện qua mục Hoa hồng trung bình.

Hoa hồng sẽ chia đều cho các nhân viên trong danh sách dựa theo số tiền của Tổng thanh toán. Mặc định % hoa hồng được tính sẽ lấy trong hồ sơ lương của nhân viên.

Last updated