Lọc/ Thống kê hợp đồng

Chức năng Bộ lọc
trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.
Bước 1 : Vào bán chọn hợp đồng
Sau khi chọn danh sách hợp đồng sẽ xuất hiện.
Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện
trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào
thì danh sách sẽ trở lại bình thường.
Bước 2: Chọn bộ lọc
trên danh sách
Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.
Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo tiêu đề hợp đồng , tình trạng, khách hàng, ngày bắt đầu, ngày hết hạn...
Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao
Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc công việc chưa hoàn thành trong tháng này, lọc công việc đã hoàn thành trong tháng này...
Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn​​
Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn
hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn
Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô
trên phần lọc nhanh của bộ lọc.
Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi
Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu
  • Lọc hợp đồng theo khách hàng: Chọn bộ lọc nâng cao, chọn khách hàng để lọc.
Danh sách sau khi lọc.
  • Lọc hợp đồng có tình trạng chưa bắt đầu và lưu lại bộ lọc:
Danh sách sau khi lọc hợp đồng
  • Lọc danh sách hợp đồng theo ngày kết thúc và có tình trạng đã ký.
Danh sách sau khi tìm kiếm