Lọc/ Thống kê hợp đồng

Bước 1 : Vào bán chọn hợp đồng

Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao

Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu

  • Lọc hợp đồng theo khách hàng: Chọn bộ lọc nâng cao, chọn khách hàng để lọc.

  • Lọc hợp đồng có tình trạng chưa bắt đầu và lưu lại bộ lọc:

  • Lọc danh sách hợp đồng theo ngày kết thúc và có tình trạng đã ký.

Last updated