Tạo hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn Hợp đồng.

Bước 2: Tiếp tục chọn Tạo hợp đồng

Bước 3: Nhập thông tin cho hợp đồng

  • Nhập thông tin cơ bản cho hợp đồng

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

  • Nhập Hạng Mục sản phẩm cho hợp đồng

nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại.

Last updated