Xóa / Sửa hợp đồng

1.Xóa hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn hợp đồng để xem danh sách
Có 2 cách để xóa hợp đồng
  • Cách 1: Xóa 1 hợp đồng cụ thể
Bước 2: Chọn trực tiếp hợp đồng cần xóa tại danh sách.
Trong trường hợp danh sách hợp đồng quá nhiều bạn có thể tìm nhanh bằng cách chọn bộ lọc
trên danh sách rồi chọn tiếp lọc nhanh sau đó nhập tiêu đề cần tìm kiếm rồi chọn tìm kiếm.
Sau khi tìm kiếm bạn cần chọn hợp đồng cần xóa.
Bước 2: Chọn hành động rồi tiếp tục chọn xóa.
  • Cách 2: xóa hàng loạt hợp đồng
Bước 2: chọn bộ lọc
tại danh sách cần xóa sau đó chọn bộ lọc nâng cao tìm kiếm danh sách hợp đồng cần xóa theo các tiêu chí khác nhau như tìm theo tên khách hàng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc sau đó chọn tìm kiếm.
Bước 3: Sau danh sách tìm kiếm xuất hiện bạn chọn tất cả trong danh sách
Bước 4: Chọn tiếp hàng loạt các hành động sau đó chọn xóa.

2.Sửa hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn hợp đồng để xem danh sách lúc này danh sách hợp đồng sẽ xuất hiện
Có 2 cách để sửa hợp động
  • Cách 1: Chọn biểu tượng cây bút trên danh sách để sửa
Bước 2 : sau đó chọn biểu tượng cây bút trên danh sách.
Cách 2: Xem chi tiết hợp đồng trước khi sửa.
Chọn 1 hợp đồng cụ thể để xem chi tiết
Sau đó chọn Hành động rồi chọn tiếp sửa.
Bước 2: Thay đổi thông tin cần sửa rồi chọn
để lưu lại.