Xóa / Sửa hợp đồng

1.Xóa hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn hợp đồng để xem danh sách

  • Cách 1: Xóa 1 hợp đồng cụ thể

Bước 2: Chọn trực tiếp hợp đồng cần xóa tại danh sách.

Bước 2: Chọn hành động rồi tiếp tục chọn xóa.

  • Cách 2: xóa hàng loạt hợp đồng

Bước 3: Sau danh sách tìm kiếm xuất hiện bạn chọn tất cả trong danh sách

Bước 4: Chọn tiếp hàng loạt các hành động sau đó chọn xóa.

2.Sửa hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn hợp đồng để xem danh sách lúc này danh sách hợp đồng sẽ xuất hiện

  • Cách 1: Chọn biểu tượng cây bút trên danh sách để sửa

Bước 2 : sau đó chọn biểu tượng cây bút trên danh sách.

Cách 2: Xem chi tiết hợp đồng trước khi sửa.

Last updated