Tạo hồ sơ lương

Mỗi nhân viên khi vào làm việc sẽ được tạo một hồ sơ lương chứa dữ liệu như lương cơ bản, phụ cấp, số ngày làm việc, số giờ,....

Trước khi tạo hồ sơ lương cần phải cấp tài khoản người dùng cho nhân viên. Hướng dẫn thiết lập hệ thống ( Cho người dùng là Super Admin - Quản trị hệ thống)

Bước 1: Đi đến Tab HỒ SƠ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> HỒ SƠ LƯƠNG.

Bước 2: Nhấp vào mục TẠO HỒ SƠ LƯƠNG bên góc trái màn hình

Bước 3: Nhập thông tin

3.1 Nhấp vào mũi tên ở trường NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên được tạo

Tên nhân viên sẽ tự động điền khi hoàn tác chọn nhân viên.

3.2 Nhập các trường thông tin theo hồ sơ lương

  • Các trường hợp nhân viên làm theo ca, theo ngày thì có thể tùy chỉnh linh hoạt ở trường "Số ngày làm việc" và "Công ngày / giờ".

  • Nếu tính lương theo ngày nhập giá trị 1 vào trường "Công ngày / giờ". Hệ thống sẽ tính lương theo ngày không quan tâm đến số giờ

Một số trường hợp ca làm tính lương cho nhân viên

Last updated