Tạo hồ sơ lương

Mỗi nhân viên khi vào làm việc sẽ được tạo một hồ sơ lương chứa dữ liệu như lương cơ bản, phụ cấp, số ngày làm việc, số giờ,....

Trước khi tạo hồ sơ lương cần phải cấp tài khoản người dùng cho nhân viên. Hướng dẫn thiết lập hệ thống ( Cho người dùng là Super Admin - Quản trị hệ thống)

Bước 1: Đi đến Tab HỒ SƠ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> HỒ SƠ LƯƠNG.

Bước 2: Nhấp vào mục TẠO HỒ SƠ LƯƠNG bên góc trái màn hình

Bước 3: Nhập thông tin

3.1 Nhấp vào mũi tên ở trường NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên được tạo

Tên nhân viên sẽ tự động điền khi hoàn tác chọn nhân viên.

3.2 Nhập các trường thông tin theo hồ sơ lương

Thuộc tínhMô tả Ví dụ

Tên

Họ tên nhân viên

Tú Linh

Số ngày làm việc

Số ngày mà nhân viên đi làm trong tháng

26

Công ngày / giờ

Số giờ mà nhân viên làm trong 1 ngày

5

Phụ cấp 1,2,3,4

Khoản tiền phụ cấp cố định cho nhân viên (phụ cấp thâm niên, bằng ngoại ngữ,...)

1.000.000

Lương cơ bản

Mức lương tối thiểu mà nhân viên nhận được theo quy định

5.000.000

% Hoa hồng

% hoa hồng của nhân viên trên mỗi sản phẩm , dịch vụ (có thể tùy chỉnh lúc tạo đơn hàng)

5%

Mô tả

Mô tả về hồ sơ lương của nhân viên

Nhân viên tư vấn dịch vụ (fulltime)

  • Các trường hợp nhân viên làm theo ca, theo ngày thì có thể tùy chỉnh linh hoạt ở trường "Số ngày làm việc" và "Công ngày / giờ".

  • Nếu tính lương theo ngày nhập giá trị 1 vào trường "Công ngày / giờ". Hệ thống sẽ tính lương theo ngày không quan tâm đến số giờ

Một số trường hợp ca làm tính lương cho nhân viên

Trường hợpSố ngày làm việc Công giờ / ngày

Part time ca tối (17h - 22h)

26

5

Part time chỉ làm thứ 7, chủ nhật trong tháng (8h - 22h)

8

14

Nhân viên full time

26

1 (tính lương theo ngày)

Last updated