Tạo quản lý tăng ca / nghỉ phép

Quản lý chi tiết các trường hợp tăng ca, nghỉ phép của nhân viên. Khác so với bảng Thông số lương chỉ ghi nhận số liệu thủ công từ người dùng.

Việc ghi nhận chi tiết các vụ việc tăng ca/ nghỉ phép sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, quản lý lịch làm việc của nhân viên. Tránh sai sót, tranh chấp khi tính lương.

Thuộc tínhMô tả Ví dụ

Nhân viên

Chỉ định nhân viên cần tạo

Tú Linh

Tên nhân viên

Tên nhân viên (hệ thống tự điền khi chỉ định xong)

Tú Linh

Từ ngày

Bắt bắt đầu

23/06/2023

Đến ngày

Ngày kết thúc

24/06/2023

Lý do

Lý do tạo (nghỉ phép không lương, nghỉ phép có lương, tăng ca)

Nghỉ phép có lương

Tình trạng

Tình trạng của đơn (Mới, đã duyệt, không duyệt, khác)

Đã duyệt

Hệ số nghỉ/ tăng ca

Hệ số tăng ca (gấp mấy lần lương), hệ số nghỉ (nếu nghỉ nửa ngày là 0.5)

0.5

Mô tả

Mô tả về lý do nghỉ/ tăng ca của nhân viên

Linh đau bụng xin về, nghỉ làm buổi chiều

Bước 1: Đến Tab NGHỈ PHÉP / TĂNG CA

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> NGHỈ PHÉP / TĂNG CA

Bước 2: Nhấp vào TẠO QUẢN LÝ PHÉP bên góc trái màn hình

Ta có thể theo dõi tình trạng các đơn quản lý phép ở danh sách bên dưới và thực hiện các thao tác tìm kiếm lọc theo tiêu chí hoặc thực hiện cập nhật, xóa thì có thể nhấp vào tên nhân viên.

Bước 3: Nhấp vào mũi tên dòng NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên được tạo

Danh sách các nhân viên sẽ hiện ra, có thể tìm kiếm rồi thực hiện chọn nhân viên cần tạo

Bước 4: Nhập thông tin theo các loại đơn

4.1 Chọn thời gian: Từ ngày --> Đến ngày

4.2 Chọn tình trạng: Đã duyệt

4.3 Nhập Lý do (Loại đơn)

Trường hợp 1: Nhân viên nghỉ phép có lương

Thời gian nghỉ của nhân viên hệ thống vẫn sẽ tính lương

Mục Lý do: Chọn "Nghỉ phép có lương"

Mục Hệ số nghỉ / tăng ca: Mặc định là 1 (X = 0.5 thì sẽ tính là nghỉ nửa ngày)

Trường hợp 2: Nhân viên nghỉ phép không lương

Thời gian nghỉ của nhân viên hệ thống sẽ không tính lương.

Mục Lý do: Chọn "Nghỉ phép không lương"

Mục Hệ số nghỉ / tăng ca: Mặc định là 1 (X = 0.5 thì sẽ tính là nghỉ nửa ngày)

Trường hợp 3: Nhân viên tăng ca

Lương tăng ca sẽ dựa vào hệ số tăng ca để tính lương cho nhân viên.

Mục Lý do: Chọn "Tăng ca"

Mục Hệ số nghỉ / tăng ca: Nhập X (X =2 thì lương tăng ca gấp đôi lương bình thường)

Last updated