HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TĂNG CA TRÊN CRM

Làm thêm giờ (tăng ca) là yêu cầu của công việc và gần như hiển nhiên trong nhiều ngành nghề, nhằm để đáp ứng số lượng và chất lượng công việc luôn không ngừng tăng lên. Tăng ca đồng nghĩa với việc người lao động sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng trên thực tế không chỉ doanh nghiệp mà cả người lao động cũng muốn tăng ca với nhiều lý do khác nhau. Sau đây là tính năng quản lý tăng ca trên phần mềm CRM đơn giản, dễ sử dụng giúp doanh nghiệp quản lý việc tăng ca hiệu quả hơn.

  • Phần quản lý tăng ca trên CRMOnline gồm các mục như tên nhân viên tăng ca, lý do, ngày, tình trạng duyệt đơn, hệ số tăng ca (gấp mấy lần lương),…

  • Bên cạnh đó, các chức năng sau cũng giúp việc quản lý tăng ca dễ dàng hơn: sửa, chọn lọc, lọc thông tin, chọn cột, sắp xếp dữ liệu tăng / giảm theo từng cột. Và quan trọng là lọc cột Lý do để tìm kiếm trọn vẹn các nhân viên tăng ca.

Last updated