HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHẢO SÁT ONLINE

Chức năng khảo sát cho phép bạn tạo một cuộc khảo sát với nhiều tùy chọn loại câu hỏi. Các phản hồi nhận được được lưu trữ và có thể được xem trên cơ sở từng phản hồi hoặc dưới dạng báo cáo tóm tắt chi tiết bằng biểu đồ.

1/ Tạo mới khảo sát

 • Dự thảo: Khảo sát đang được chuẩn bị, chưa sẵn sàng xuất bản và tìm kiếm phản hồi.

 • Công khai: Khi đã sẵn sàng, đặt trạng thái khảo sát thành Công khai sẽ tạo liên kết URL cho khảo sát. Cuộc khảo sát có thể được xem và hoàn thành và bất kỳ câu trả lời nào được gửi sẽ được ghi lại. Lưu ý rằng sau khi nhận được câu trả lời, câu hỏi khảo sát không thể chỉnh sửa được.

 • Đã đóng: Một cuộc khảo sát đã đóng sẽ không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào nữa. Người dùng điều hướng đến liên kết khảo sát sẽ thấy một thông báo cho họ biết rằng khảo sát hiện đã đóng.

Thêm câu hỏi khảo sát

Chọn "NEW QUESTION" để thêm một câu hỏi vào khảo sát.

Nhập câu hỏi và chọn loại câu trả lời

Các loại câu trả lời có sẵn như sau:

 • Văn bản: Kiểu nhập văn bản tiêu chuẩn

 • Ô văn bản: Vùng nhập văn bản lớn hơn

 • Ô đánh dấu: Hiển thị một hộp kiểm duy nhất bên cạnh câu hỏi.

 • Radio: Cho phép tạo một số tùy chọn câu trả lời với các nút hình tròn. Chỉ có thể chọn một câu trả lời.

 • Trình đơn thả xuống: Chỉ định một số tùy chọn câu trả lời để chọn trong danh sách thả xuống. Chỉ có thể chọn một câu trả lời.

 • Chọn nhiều: Tương tự như danh sách thả xuống, nhưng có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời. (Nhấn giữ Ctrl + câu trả lời để chọn)

 • Ma trận: Đối với mỗi tùy chọn được chỉ định, người dùng sẽ có thể trả lời "Satisfied", "Neither Satisfied nor Dissatisfied" hoặc "Dissatisfied". Những phản hồi này cũng có thể được tùy chỉnh - xem bên dưới.

 • DateTime: Bộ chọn Ngày/Giờ sẽ được hiển thị để người dùng chọn ngày.

 • Ngày giờ: Bộ chọn Ngày/Giờ sẽ được hiển thị để người dùng chọn ngày và giờ.

 • Tỷ lệ: Thang điểm 1-10 sẽ được hiển thị. Người dùng có thể chọn một số trên thang đo để trả lời câu hỏi.

 • Xếp hạng: Tiện ích đánh giá năm sao sẽ được hiển thị. Người dùng có thể chọn từ 0 đến 5 sao để trả lời câu hỏi.

🔸 Ví dụ loại câu trả lời Radio:

Các tùy chọn cho loại câu trả lời Trình đơn thả xuống, Chọn nhiều và Ma trận được thêm vào theo cách tương tự.

Xóa và sắp xếp lại câu hỏi

Các câu hỏi có thể được sắp xếp lại (di chuyển lên hoặc xuống) hoặc xóa bằng các nút hành động ở bên phải câu hỏi.

Tùy chọn khác

Tùy chỉnh câu trả lời cho các câu hỏi loại Ma trận bằng cách chỉnh sửa văn bản câu trả lời ma trận mặc định tại đây:

Chế độ xem chi tiết cho khảo sát dự thảo sẽ được hiển thị. Tổng quan này hiển thị tất cả các câu hỏi khảo sát và các loại câu hỏi có trong khảo sát

Trường URL sẽ hiển thị liên kết URL do hệ thống tạo cho khảo sát sau khi trạng thái khảo sát được đặt thành Công khai.

2/ Xem khảo sát

Để xem được khảo sát phải có đường dẫn URL

Chế độ xem chi tiết cho khảo sát sẽ được hiển thị thông qua đường dẫn URL.

3/ Chỉnh sửa khảo sát

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa câu hỏi trong các khảo sát Dự thảo hoặc trong các khảo sát Công khai chưa nhận được phản hồi.

Hoặc từ chế độ xem Chi tiết, chọn "Chỉnh sửa" từ menu "Hành động".

Lưu ý rằng bạn không thể chỉnh sửa các câu hỏi và câu trả lời sau khi đã lưu.

3/ Phản hồi khảo sát

Bảng phụ Phản hồi khảo sát hiển thị các phản hồi riêng lẻ nhận được từ mỗi người trả lời. Bạn có thể tìm thấy bảng con trong Chế độ xem chi tiết cho cuộc khảo sát. Bạn cũng có thể truy cập bảng con Phản hồi khảo sát từ trang Trạng thái Chiến dịch cho một chiến dịch.

Khi bạn lấy đường dẫn URL và gửi cho khách hàng để đánh giá hệ thống sẽ không nhận diện được khách hàng, vì thế hệ thống sẽ hiển thị phản hồi với tên là "Unknown Contact"

Nhấp vào phản hồi của người trả lời để xem câu trả lời của họ.

4/ Báo cáo khảo sát

Các câu trả lời khảo sát cũng có thể được xem dưới dạng Báo cáo khảo sát, hiển thị tóm tắt tất cả các câu trả lời theo câu hỏi. Biểu đồ được sử dụng khi thích hợp để hiển thị dữ liệu.

Không thể xem các câu trả lời riêng lẻ từ Báo cáo khảo sát. Nếu bạn muốn xem câu trả lời của một người trả lời cụ thể, bạn có thể xem những câu trả lời này từ bảng con "Phản hồi khảo sát" của cuộc khảo sát, như được hiển thị ở trên.

Báo cáo khảo sát sẽ mở ra bảng tóm tắt tất cả các câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Ví dụ: Báo cáo khảo sát cho Khảo sát về sở thích khách hàng ở trên:

5/ Chiến dịch khảo sát

Phần sau đây sẽ chỉ cung cấp chi tiết về cài đặt chiến dịch Khảo sát cụ thể, vui lòng xem tài liệu Chiến dịch để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách thiết lập chiến dịch.

Các cuộc khảo sát có thể được gửi đi như một phần của chiến dịch sẽ theo dõi và ghi lại các câu trả lời khảo sát nhận được từ mỗi người nhận.

Tiêu đề chiến dịch

Bản khảo sát được đính kèm với chiến dịch trên tab Tiêu đề chiến dịch.

Danh sách đối tượng

Danh sách đối tượng KH mục tiêu phải là những người liên hệ

Mẫu email khảo sát

Tạo hoặc chỉnh sửa mẫu hiện có cho khảo sát. Các biến khảo sát có sẵn từ danh sách thả xuống.

Bạn cần phải thêm biến URL Khảo sát $surveys_survey_url_display trong mẫu của mình. Khi thêm biến Khảo sát email gửi đến khách hàng bao gồm một liên kết đến cuộc khảo sát để có thể theo dõi các phản hồi của từng cá nhân.

Trạng thái chiến dịch

Trên trang Trạng thái chiến dịch, mục "PHẢN HỒI KHẢO SÁT" có thể được mở rộng để xem các phản hồi khảo sát của từng khách hàng. Nhấn vào tên của người phản hồi để xem chi tiết các câu trả lời.

Last updated