HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP CRMONLINE CỦA LONG PHÁT CRM

CRM app mobile là ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đây là 1 hình thức sử dụng phần mềm CRM trên các thiết bị di động có kết nối Internet. Tương tự như phần mềm CRM trên máy tính, Mobile CRM thực hiện đầy đủ các chức năng từ quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, báo cáo… Sử dụng app bằng cách đăng nhập với tài khoản đã được cung cấp bởi nhà phát triển phần mềm.

Cài đặt ứng dụng "CRMOnline"

Đăng nhập

Hướng dẫn chung về tìm kiếm và lọc khách hàng

Có thể tìm kiếm khách hàng theo Tên khách hàng, Công ty, Email, Số di động bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào khung tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị những KHTN có từ khóa liên quan.

Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo thời gian.

Ô vuông góc trên bên trái dành cho người quản lí, check vào khi chỉ muốn xem khách hàng của chính mình, khi bỏ check để sẽ xem được tất cả các khách hàng của nhân viên khác.

Quản lý khách hàng tiềm năng (KHTN)

Tạo khách hàng tiềm năng

Chọn sản phẩm / dịch vụ khách hàng tiềm năng đang quan tâm bằng cách nhập từ khóa liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ. Sau đó chọn vào sản phẩm/dịch vụ mà KHTN quan tâm.

Sau khi chọn sản phẩm/dịch vụ, hệ thống sẽ tự động mặc định các giá trị:

 • Tên cơ hội: tên thương vụ giao dịch được sinh tự động theo tên sản phẩm và số điện thoại của KHTN

 • Số tiền: Giá của sản phẩm/ dịch vụ cũng sẽ được điền tự động.

Khách hàng tiềm năng sau khi tạo sẽ được hiển thị trên danh sách KHTN.

Sửa khách hàng tiềm năng

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Sau khi tạo khách hàng tiềm năng, bạn có thể lên kế hoạch chăm sóc khách hàng tiềm năng như ghi lại cuộc gọi, tạo cuộc gặp khách hàng, tạo ghi chú đối với khách hàng.

Tạo cuộc gọi

Nhập Thông tin để ghi nhận cuộc gọi

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

Khi bạn tick vào ô Tình Trạng đồng nghĩa tình trạng đã hoàn thành, lúc này trạng thái của cuộc gọi là "Hoàn thành", ngược lại là "Lên kế hoạch"

Cuộc gọi sau khi lưu lại sẽ được hiển thị dưới phần cuộc gọi bao gồm mô tả, tình trạng và thời gian cuộc gọi như ảnh bên dưới.

Tạo cuộc gặp và ghi chú

Tạo cuộc gặp và tạo ghi chú tương tự như tạo cuộc gọi. Bạn cũng cần tìm kiếm và nhấn vào KHTN để xem thông tin chi tiết. Và nhấn vào dấu "+" ở phần cuộc gặp nếu muốn ghi lại cuộc gặp hoặc dấu "+"phần ghi chú nếu muốn ghi chú đối với KHTN này.

Sau đó điền các thông tin cho cuộc gặp hoặc ghi chú.

Các hoạt động sau khi lưu lại sẽ được hiển thị dưới subpanel theo hồ sơ KHTN đó.

Chỉnh sửa hoặc cập nhật hoạt động chăm sóc KHTN

Hoạt động sau khi được cập nhật

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Khi một KHTN có nhu cầu mua sản phẩm thì cần phải tiến hành chuyển đổi KHTN sang khách hàng.

Khi đã chuyển đổi KHTN sang khách hàng thì không thể chuyển đổi ngược lại.

Khách hàng có nhu cầu thường là những khách hàng đã được báo giá.

Sau khi chuyển đổi KHTN thành công sang Khách hàng. Hệ thống sẽ tự động tạo:

 • Với khách hàng tổ chức (B2B) hệ thống tự động tạo:

  • 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "Phát sinh nhu cầu"

  • 1 người liên hệ với thông tin đã nhập trước đó

  • 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó

  • Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang

 • Với khách hàng cá nhân (B2C) hệ thống tự tạo:

  • 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "Phát sinh nhu cầu"

  • 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó

  • Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm sóc trước đó sang

Quản lý khách hàng

Tạo khách hàng và sửa khách hàng

Chi tạo khách hàng khi khách hàng thật sự có nhu cầu mua hàng. Tạo và sửa khách hàng sẽ tương tự như các bước để tạo và sửa khách hàng tiềm năng.

 • Loại hình khách hàng: Chọn loại hình khách hàng bao gồm KH Tổ Chức (Khách hàng tổ chức) và KH cá nhân (Khách hàng cá nhân)

 • Tên khách hàng: Là tên công ty của khách hàng

 • Người liên hệ chính: Nhập tên khách hàng

 • Di động : Nhập di động cho khách hàng

 • Mô tả: Nhập mô tả cho khách hàng.

Tạo thêm cơ hội bán hàng

Chỉ tạo thêm cơ hội bán hàng mới khi khách hàng phát sinh nhu cầu mua thêm sản phẩm hay dịch vụ.

Điền các thông tin cho cơ hội bán hàng. Sau đó nhấn nút "LƯU" để lưu cơ hội bán hàng, hoặc nhấn nút "HỦY" để hủy bỏ.

Tạo liên hệ

Người liên hệ sau khi được lưu sẽ được hiển thị ở phần "Liên hệ" theo hồ sơ của Khách hàng.

Sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng

Để sửa các hoạt động chăm sóc khách hàng như Cuộc gọi, cuộc gặp, ghi chú, liên hệ,... Bạn chỉ việc tìm kiếm khách hàng muốn sửa đổi, sau đó chọn vào hoạt động muốn thay đổi hay cập nhật.

Khi chọn vào hoạt động hệ thống sẽ thiển thị một form chỉnh sửa, bạn thay đổi các thông tin cần sửa và nhấn "LƯU" hệ thống sẽ cặp nhật lại thông tin mới nhất, hoặc nhấn "HỦY" để giữ thông tin cũ.

Quản lý cơ hội bán hàng

Khi nhấn vào hệ thống sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các cơ hội bán hàng đã được tạo trước đó. Để xem thông tin chi tiết cơ hội bán hàng bạn chỉ cần nhấn vào cơ hội đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng chi tiết thông tin.

Tại đây bạn cũng có thể tạo cơ hội bán hàng mới bằng cách nhấn vào nút "Tạo". Sau đó điền các thông tin cho cơ hội bán hàng muốn tạo.

Khi chọn "Sản phẩm / Dịch vụ" các trường "Tên cơ hội", "Giá trị cơ hội" sẽ được tự động điền dựa trên thông tin của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Quản lý liên hệ

Khi nhấn vào mục "Liên hệ" hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả cá người hệ đã được tạo. Bạn có thế nhấn vào tên người liên hệ để xem thông tin chi tiết. Hoặc cũng có thể tạo người liên hệ mới bằng cách nhấn nút "Tạo".

Bạn sẽ không thể sửa thông tin người liên hệ ở đây.

Quản lý cuộc gọi, cuộc gặp

Tương tự như Cơ hội bán hàng và Liên hệ, Cuộc gọi và Cuộc gặp cũng là nơi quản lý tất cả các cuộc gọi và cuộc gặp đã được tạo từ KHTN và Khách hàng. Khi nhấn vào Cuộc gọi hoặc Cuộc gặp hệ thống sẽ hiển danh sách tất cả các cuộc gọi hoặc cuộc gặp đã được tạo.

Bạn cũng có thể tạo mới cuộc gọi và cuộc gặp tại đây bằng các nhấn vào nút "Tạo" và điền các thông tin cho cuộc gọi hoặc cuộc gặp và nhấn "LƯU" để lưu lại.

Quản lý công việc

Tạo công việc

Sửa/ cập nhật công việc

Xem báo cáo thống kê

Với chức năng "Báo cáo" bạn có thể xem được các báo cáo về doanh số bán hàng theo từng giai đoạn, thời gian mà bạn muốn.

Lưu ý: App mobile sẽ không xóa được các ghi nhận đã được tạo mà chỉ có thể xóa trực tiếp trên phiên bản website.

Xem chi tiết video hướng dẫn sử dụng mobile app CRMOnline

Last updated