Hướng dẫn quản lý sản phẩm dịch vụ

1. Tạo Sản Phẩm/ Dịch Vụ.

Bước 1: Chọn SẢN PHẨM & DỊCH VỤ rồi tiếp tục chọn Sản phẩm/ Dịch Vụ.

Bước 2: Sau khi chọn Sản phẩm/ Dịch vụ bạn tiếp tục chọn Tạo sản phẩm

Bước 3: Sau khi chọn tiếp tục nhập thông tin cho sản phẩm hoặc dịch vụ.

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Last updated