Hướng Dẫn Tạo Và Chọn Nhân Viên Cho KPI

1. Hướng dẫn tạo và chọn nhân viên cho KPI

Bước 1: Chọn SYS ADMIN rồi chọn Thiết lập KPI

Bước 2: Tiếp tục chọn Create KPI Configs

Bước 3: Nhập thông tin cho KPI

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Bước 6: Tiếp tục bấm button chọn.

Bước 7: Sau đó tiếp tục tìm kiếm nhanh user để lựa chọn như tìm theo tên người dùng, theo thư điện tử, Điện thoại bất kỳ hoặc có thể lựa chọn nhiều user bất kỳ theo nhóm bán hàng rồi tiếp tục chọn button Tìm Kiếm, Lúc này danh sách được tìm thấy sẽ hiển thị bên dưới bạn có thể tích vào ô user để chọn user được áp dụng KPI vừa tạo.

Last updated