Xem báo cáo động

Bước 1: Vào quản lý báo cáo chọn Báo cáo động.

Bước 2: Chọn báo cáo cần xem

 • Chọn báo cáo là DANH SÁCH KH (CÓ NHU CẦU VÀ ĐÃ MUA ) ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG

 • Danh sách KHTN ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG

 • Báo cáo Doanh số bán hàng của nhân viên theo thời gian.

 • THỐNG KÊ KH TIỀM NĂNG THEO NGUỒN

 • Thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center

 • Doanh số bán hàng năm nay theo tình trạng

 • Doanh số bán hàng năm nay theo tình trạng của nhân viên

 • Phuễ bán hàng

 • Theo dõi vụ việc phát sinh theo tháng của năm

 • Thống kê công ty có ngày thành lập trong tháng

 • Thống kê công việc được giao của nhân viên trong tháng

 • Thông kê cuộc gọi của nhân viên trong tháng theo tình trạng.

 • Thống kê kế hoạch gặp khách hàng trong tháng của nhân viên

 • Thống kê kế hoạch gọi điện của nhân viên trong tháng.

 • Thống kê KH cá nhân có ngày sinh nhật trong tháng

 • Thống kê KH CTY có ngày thành lập trong tháng.

 • Thống kê khách hàng tiềm năng theo tình trạng trong tháng

 • Thống kê khách hàng tiềm năng được tạo trong tháng.

 • Thống kê người liên hệ chính (key contact) có ngày sinh nhật trong tháng.

 • Thống kê người liên hệ có ngày sinh nhật trong tháng

 • Thống kê Thu/Chi trong tháng.

 • Thống kê vụ việc chưa giải quyết của nhân viên trong tháng.

 • Thống kê vụ việc đã xử lý của nhân viên trong tháng

 • Tình trạng bán hàng của nhân viên theo từng tháng

Last updated