Xem báo cáo KPI

Từ màn hình trang chủ của phần mềm (Kích vào biểu tượng ngôi nhà bên góc trái), kích vào mục "Báo cáo Sales" để xem bá cáo KPI của nhân viên

👍 Chọn "---" : Để lọc tất cả

👍 Chọn thời gian: Tuần này , tuần trước, năm này,...

👍Chọn tỉnh thành: Mặc định là tỉnh của người dùng hiện tại

👍Chọn nhóm bán hàng

👍Chọn nhân viên bán hàng

KPI Khách hàng và KPI hoạt động: Màu cam là con số thực tế theo thời gian, màu đen là con số chỉ tiêu ( con số này sẽ được thiết lập trong chức năng "Thiết lập KPI cho nhân viên")

Last updated