Comment on page

Xem báo cáo KPI

Từ màn hình trang chủ của phần mềm (Kích vào biểu tượng ngôi nhà bên góc trái), kích vào mục "Báo cáo Sales" để xem bá cáo KPI của nhân viên
Người dùng có thể kích vào
để lọc báo cáo
Chọn thời gian lọc:
👍
Chọn "---" : Để lọc tất cả
👍
Chọn thời gian: Tuần này , tuần trước, năm này,...
👍
Chọn tỉnh thành: Mặc định là tỉnh của người dùng hiện tại
👍
Chọn nhóm bán hàng
👍
Chọn nhân viên bán hàng
Nhấn "Lọc" để xem kết quả
Nhấn "Clear" để xóa điều kiện lọc
Doanh số và hoa hồng: Doanh số là sum tổng cơ hội bán hàng đã chốt thắng theo thời gian.
Hoa hồng sẽ được tính tự động theo công thức = Doanh số x (nhân) % hoa hồng của nhân viên sales. % này được thiết lập khi tạo người dùng ( mỗi người dùng sẽ có 1 % hoa hồng).
Tỷ lệ khách hàng mới theo tháng của năm: Đếm số khách hàng mua hàng lần đầu tiên theo tháng của 1 năm để xem mức độ tăng trưởng của khách hàng.
KPI Khách hàng và KPI hoạt động: Màu cam là con số thực tế theo thời gian, màu đen là con số chỉ tiêu ( con số này sẽ được thiết lập trong chức năng "Thiết lập KPI cho nhân viên")