Comment on page

Hướng dẫn gởi Email Marketing trên CRM

1) Tạo & theo dõi chiến dịch email marketing (email hàng loạt) 2) Tạo vụ việc và gán vụ việc

Hướng dẫn tạo danh sách khách hàng mục tiêu gởi email marketing (target list)

1/ Tạo danh sách khách hàng mục tiêu gởi email

Từ màn hình trang chủ vào Menu "MARKETING" và kích chọn " Danh sách khách hàng mục tiêu"
Sau đó nhấn " Tạo danh sách đối tượng"
 • Nhập tên
 • Nhập mô tả
 • Chọn Loại: Thông thường là để giá trị mặc định
Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất tạo danh sách gởi email

2/ Sửa danh sách gởi email

Từ màn hình trang chủ nhấn vào "Marketing" và chọn " Danh sách khách hàng mục tiêu"
Sau đó nhấn vào hình biểu tượng cây bút chì
để sửa danh sách gởi email marketing.
Sửa dữ liệu và nhấn "Lưu" để hoàn tất
Về Loại danh sách
Default - Mặc : Danh sách khách hàng mục tiêu thông thường mà bạn định gửi chiến dịch của mình đến.
Seed: Các mục tiêu này sẽ nhận được chiến dịch, nhưng chúng sẽ không được ghi lại trong thống kê cho chiến dịch trên phần Xem Trạng thái. Bạn có thể sử dụng danh sách này cho những người xem trước và phê duyệt email chiến dịch của bạn trước khi email thực sự được gửi cho những người khác hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà không mong muốn theo dõi.
Suppression List - By Domain: Các mục tiêu có địa chỉ email riêng lẻ trong danh sách này sẽ bị chặn, do đó, email của chiến dịch sẽ không được gửi đến họ. Một cách sử dụng điển hình của danh sách này là dành cho những người đã chọn không nhận email từ công ty của bạn hoặc từ một chiến dịch cụ thể.
Suppression List - By Id: Ở đây, việc loại bỏ được thực hiện bằng cách liên kết các bản ghi SuiteCRM (Danh bạ, Khách hàng tiềm năng, Mục tiêu, Tài khoản, Người dùng) với danh sách mục tiêu. Điều này khác với tùy chọn trước vì một bản ghi có thể có một số email mà tất cả sẽ bị loại trừ. Khi bạn đang thiết lập Chiến dịch bản tin, để có liên kết chọn không tham gia hoạt động trong email, bạn phải có danh sách loại bỏ loại này được liên kết với Chiến dịch.
Test: Danh sách những người bạn muốn nhận email thử nghiệm từ Chiến dịch, trong khi bạn vẫn đang làm việc với hình thức và nội dung thư của mình. Bạn có thể gửi Chiến dịch của mình đến danh sách thử nghiệm nhiều lần bằng cách sử dụng nút Xóa Mục Thử nghiệm trên trang Xem Trạng thái (View status )giữa các lần gửi lại.

3/ Đưa đối tượng gởi email vào danh sách gởi email marketing

Đưa đối tượng khách hàng tiềm năng (Leads) vào danh sách gởi email marketing
Từ màn hình trang chủ kích chọn vào " Marketing", sau đó chọn mục "KH tiềm năng"
Sử dụng chức năng tìm kiếm khách hàng:
Tại màn hình danh sách kết quả tìm kiếm kích chọn vào mũi tên :
 • Chọn trang này: Chọn mặc định 20 dòng của trang đang hiển thị
 • Chọn tất cả: Chọn tất cả dữ liệu tìm kiếm
 • Bỏ chọn tất cả: Bỏ chọn tất cả dữ liệu tìm kiếm
Sau đó chọn vào " Hàng loạt hành động" và chọn "Thêm vào mục tiêu"
Tìm kiếm danh sách đối tượng khách hàng mục tiêu đã tạo trước đó. Xem thêm cách tạo danh sách khách hàng mục tiêu
Nhấn vào tên danh sách đối tượng để chọn khách hàng tiềm năng vào danh sách target list. Ví dụ "Danh sách CEO" đã tạo trước đó.
Sau khi chọn xong kích vào lại "Danh sách khách hàng mục tiêu" để kiểm tra
Tổng cộng: Là số lượng khách hàng tiềm năng được chọn vào trước đó, ví dụ ở đây là 20

II/ Hướng dẫn tạo email template (email gởi marketing)

Từ màn hình trang chủ kích chọn "Marketing" và chọn "Email mẫu"
Chọn tạo Email mẫu để bắt đầu tạo email
Chọn Email, Chiến dịch hoặc Hệ thống tùy thuộc vào việc sử dụng mẫu. Mẫu hệ thống được sử dụng để gửi các thông báo do hệ thống tạo ra.
Phần thân - Body: Để thêm văn bản vào phần nội dung của mẫu, hãy nhấp, kéo và thả một trong các bố cục từ vùng chọn trong ngăn bên trái vào phần nội dung. Bạn có thể thêm nhiều phần bố cục theo yêu cầu.
Chèn biến: Để thêm một biến, hãy chọn mô-đun và tên trường thích hợp từ danh sách thả xuống. Tên biến tương ứng sẽ được hiển thị trong trường cuối cùng.
Bạn có thể tự động gõ tên biến theo cấu trúc $ tên biến hoặc chọn và nhấn "CHÈN" vào đoạn cần.
Đính kèm: Kích chọn file muốn đính kèm trong email mẫu
Nhấn "LƯU" để hoàn tất việc tạo email mẫu

III/ Hướng dẫn gởi email marketing ( Chiến dịch email marketing trên CRM).

Mô-đun Chiến dịch trong SuiteCRM có thể là một công cụ tiếp thị và quảng cáo rất mạnh mẽ cho tổ chức của bạn, cho phép bạn tạo và theo dõi cả chiến dịch tiếp thị dựa trên email và không dựa trên email (ví dụ: bán hàng qua điện thoại hoặc radio) cho khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại.

Tạo chiến dịch:

Từ màn hình chính kích chọn "Marketing", chọn chiến dịch
Nhấn "Tạo chiến dich" để bắt đầu
Chọn "Email" để bắt đầu chiến dịch gởi email cho khách hàng
Chọn các trạng thái: Lập kế hoạch, Đang hoạt động, không hoạt động, hoàn tất
Thông thường ở đây là chọn tình trạng" Đang hoạt động" để bắt đầu chiến dịch gởi email
Ngân sách chiến dịch: Điền các thông số tương ứng để quản lý chiến dịch của mình, phần này có thể điền hoặc bỏ qua
Nhấn
để tiếp tục
Nhấn vào "Danh sách kh mục tiêu" đã tạo trước đó, ví dụ "Danh sách CEO"
Nhấn "Xóa bỏ" để xóa danh sách kh mục tiêu
Nhấn "Tới " để tiếp tục
Chọn "mẫu hiện có"
Chọn "Email mẫu" đã tạo trước đó. Xem thêm cách tạo email mẫu

Hướng dẫn tạo
trong email gởi cho người dùng

Lượt theo dõi hay còn gọi là tracker:
Mục đính là muốn gắn các link để theo dõi được khi người dùng mở email ra và kích vào các link này.
Hoặc tạo link từ chối nhận email (SUBSCRIPTION ) cho người nhận email
Nhấn "Tạo lượt theo dõi"
Mục "Liên kết chọn từ chối theo dõi "để mặc định KHÔNG check vào
 • (1) : Nhập thông tin theo dõi
 • (2): Nhập đường dẫn muốn liên kết
Sau đó nhấn "TẠO LƯỢT THEO DÕI"

Tạo liên kết cho khách hàng kích vào từ chối nhận email cho lần tiếp theo

Mục "Liên kết chọn từ chối theo dõi "để mặc định CHECK vào
Nhấn tạo lượt theo dõi để hoàn tất

Tiếp theo lần lượt chọn "Tracker" đã tạo ở trên và nhấn "Chèn Tracker" để chèn vào trọng nội dung email

Nhấn
để tiếp tục tạo chiến dịch
 • (1): Gõ vào tên Email Marketing của chiến dịch này
 • (2): Chọn tài khoản xử lý email trả về
 • (3): Chọn tài khoản email gởi đi
 • (4): Chọn ngày và giờ gởi email đi. Hệ thống sẽ tự động gởi email trong hàng đợi theo ngày và giờ này để gởi email đi. Ví dụ chiến dịch về kiến thức CRM muốn gởi 4 tuần trong 1 tháng thì chúng ta lần lượt tạo " Email marketing" và chọn 4 ngày gởi vào hàng đợi.
Để gởi test được ngay email thì các bạn chọn ngày nhỏ hơn ngày hiện tại.
Để gởi được email thì tài khoản email gởi đi và tài khoản xử lý email trả về phải được cấu hình trước đó. Xem thêm hướng dẫn cấu hình
Nhấn
để tiếp tục
 • (1) Chọn tên email marketing đã tạo trước đó
 • (2) Gởi email vào hàng đợi và hệ thống sẽ tự động gởi đi theo thời gian cấu hình. Ví dụ từ 1h khuya tới 7h sáng
 • (3) Gởi email marketing thử nghiệm, khách hàng nhận được email liền, chỉ có admin mới sử dụng được và thường dùng test nội bộ trước khi gởi
Thông thường tới bước này người dùng sẽ chọn
để hoàn thành việc tạo chiến dịch
Nhấn
để xem lại chi tiết chính dịch vừa tạo
Nhấn
để xem chi tiết về email đã được gởi vào hàng đợi, cũng như khách hàng đã nhận email, đã đọc email, email bị trả về, ....
Nhấn vào
để xem báo cáo hiệu quả của chiến dịch (ROI- Return On Investment)
Cột Doanh thu sẽ được sum tự động từ cơ hội với tình trạng " Chốt thắng" của chiến dịch được chọn.
Đầu tư, ngân sách và Dự kiến doanh thu là điền tay trong lúc tạo chiến dịch
Xem đầy đủ Video hướng dẫn tạo chiến dịch Email Marketing