Hướng dẫn gởi Email Marketing trên CRM

1) Tạo & theo dõi chiến dịch email marketing (email hàng loạt) 2) Tạo vụ việc và gán vụ việc

Hướng dẫn tạo danh sách khách hàng mục tiêu gởi email marketing (target list)

1/ Tạo danh sách khách hàng mục tiêu gởi email

 • Nhập tên

 • Nhập mô tả

 • Chọn Loại: Thông thường là để giá trị mặc định

2/ Sửa danh sách gởi email

Về Loại danh sách

Default - Mặc : Danh sách khách hàng mục tiêu thông thường mà bạn định gửi chiến dịch của mình đến.

Seed: Các mục tiêu này sẽ nhận được chiến dịch, nhưng chúng sẽ không được ghi lại trong thống kê cho chiến dịch trên phần Xem Trạng thái. Bạn có thể sử dụng danh sách này cho những người xem trước và phê duyệt email chiến dịch của bạn trước khi email thực sự được gửi cho những người khác hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà không mong muốn theo dõi.

Suppression List - By Domain: Các mục tiêu có địa chỉ email riêng lẻ trong danh sách này sẽ bị chặn, do đó, email của chiến dịch sẽ không được gửi đến họ. Một cách sử dụng điển hình của danh sách này là dành cho những người đã chọn không nhận email từ công ty của bạn hoặc từ một chiến dịch cụ thể.

Suppression List - By Id: Ở đây, việc loại bỏ được thực hiện bằng cách liên kết các bản ghi SuiteCRM (Danh bạ, Khách hàng tiềm năng, Mục tiêu, Tài khoản, Người dùng) với danh sách mục tiêu. Điều này khác với tùy chọn trước vì một bản ghi có thể có một số email mà tất cả sẽ bị loại trừ. Khi bạn đang thiết lập Chiến dịch bản tin, để có liên kết chọn không tham gia hoạt động trong email, bạn phải có danh sách loại bỏ loại này được liên kết với Chiến dịch.

Test: Danh sách những người bạn muốn nhận email thử nghiệm từ Chiến dịch, trong khi bạn vẫn đang làm việc với hình thức và nội dung thư của mình. Bạn có thể gửi Chiến dịch của mình đến danh sách thử nghiệm nhiều lần bằng cách sử dụng nút Xóa Mục Thử nghiệm trên trang Xem Trạng thái (View status )giữa các lần gửi lại.

3/ Đưa đối tượng gởi email vào danh sách gởi email marketing

 • Chọn trang này: Chọn mặc định 20 dòng của trang đang hiển thị

 • Chọn tất cả: Chọn tất cả dữ liệu tìm kiếm

 • Bỏ chọn tất cả: Bỏ chọn tất cả dữ liệu tìm kiếm

II/ Hướng dẫn tạo email template (email gởi marketing)

III/ Hướng dẫn gởi email marketing ( Chiến dịch email marketing trên CRM).

Lượt theo dõi hay còn gọi là tracker:

Mục đính là muốn gắn các link để theo dõi được khi người dùng mở email ra và kích vào các link này.

Hoặc tạo link từ chối nhận email (SUBSCRIPTION ) cho người nhận email

 • (1) : Nhập thông tin theo dõi

 • (2): Nhập đường dẫn muốn liên kết

 • (1): Gõ vào tên Email Marketing của chiến dịch này

 • (2): Chọn tài khoản xử lý email trả về

 • (3): Chọn tài khoản email gởi đi

 • (4): Chọn ngày và giờ gởi email đi. Hệ thống sẽ tự động gởi email trong hàng đợi theo ngày và giờ này để gởi email đi. Ví dụ chiến dịch về kiến thức CRM muốn gởi 4 tuần trong 1 tháng thì chúng ta lần lượt tạo " Email marketing" và chọn 4 ngày gởi vào hàng đợi.

Để gởi test được ngay email thì các bạn chọn ngày nhỏ hơn ngày hiện tại.

Để gởi được email thì tài khoản email gởi đi và tài khoản xử lý email trả về phải được cấu hình trước đó. Xem thêm hướng dẫn cấu hình

 • (1) Chọn tên email marketing đã tạo trước đó

 • (2) Gởi email vào hàng đợi và hệ thống sẽ tự động gởi đi theo thời gian cấu hình. Ví dụ từ 1h khuya tới 7h sáng

 • (3) Gởi email marketing thử nghiệm, khách hàng nhận được email liền, chỉ có admin mới sử dụng được và thường dùng test nội bộ trước khi gởi

Cột Doanh thu sẽ được sum tự động từ cơ hội với tình trạng " Chốt thắng" của chiến dịch được chọn.

Đầu tư, ngân sách và Dự kiến doanh thu là điền tay trong lúc tạo chiến dịch

Xem đầy đủ Video hướng dẫn tạo chiến dịch Email Marketing

Last updated