Chốt Cơ Hội Bán Hàng

1.Chốt Cơ Hội Bán Hàng

Bước 1: Chọn Khách hàng cần chốt cơ hội bán hàng để xem chi tiết tại cột phát sinh nhu cầu, tiếp tục chọn Cơ hội bán hàng tại bảng cơ hội bán hàng.

Khi bạn chốt thắng hệ thống sẽ cập nhật ngày chốt đồng thời sẽ chuyển khách hàng từ cột phát sinh nhu cầu sang cột đã mua hàng

Nếu như các thông tin trước đó về sản phẩm / dịch vụ và số tiền cơ hội bạn đã nhập đầy đủ và đúng nhất. Bạn có thể dùng chức năng chốt nhanh của hệ thống . Chọn vào dấu X trên cơ hội để chốt thắng

Last updated