Tạo Báo Giá

3.Tạo Báo Giá

Bước 2 : Nhập thông tin báo giá bao gồm các phần sau:

  • Xem toàn bộ đối tượng

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

  • Thông tin địa chỉ:

  • Các hạng mục

nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại

Last updated