Chỉnh sửa hoặc cập nhật nội dung của kế hoạch làm việc

Bước 1: Chọn khách hàng cần cập nhật nội dung kế hoặc làm việc để xem chi tiết, rồi chọn tiếp hoạt động cần làm.

Bước 2: Tiếp tục chọn hành động cụ thể trong các hoạt động cần làm.

Bước 3: Sau khi chọn bạn sẽ thấy thông tin sẽ hiển thị bên phần thông tin chi tiết, bạn chọn biểu tượng cây bút bên phần mô tả.

Last updated