Tạo Cuộc Gặp

2. Tạo Cuộc Gặp

Bước 2: Nhập thông tin cho cuộc gặp

Nhập thông chi tiết cho cuộc gặp

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Khi tick vào ô tình trạng đã hoàn thành lúc này đồng nghĩa với việc khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển thành khách hàng đang liên hệ, ngược lại khi không tích vào ô nghĩa là hoạt động chưa hoàn thành lúc này hệ thống sẽ hiển thị thông báo màu đỏ để nhắc nhở.

Last updated