Tạo Cuộc Gọi

1. Tạo Cuộc Gọi

Bước 2: Nhập thông tin để ghi lại Cuộc gọi

Nhập Thông tin để ghi nhận cuộc gọi

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

Khi bạn tick vào ô Tình Trạng đối với khách hàng ở cột TIỀM NĂNG đồng nghĩa tình trạng đã hoàn thành, lúc này khách hàng sẽ được chuyển từ cột TIỀM NĂNG sang cột ĐANG LIÊN HỆ.

Đối với cuộc gọi đã hoàn thành sẽ hiển thị màu xanh dương còn với cuộc gọi chưa hoàn thành sẽ hiển thị màu đỏ để nhắc người dùng.

Last updated