Tạo Ghi Chú

1. Tạo Ghi Chú

Bước 2: Nhập thông tin vào ghi chú cho khách hàng

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

Đối với tình trạng nếu bạn chọn ngừng chăm sóc khách hàng thì đồng nghĩa với việc bạn đang muốn ngừng chăm sóc khách hàng. Hệ thống sẽ tư động chuyển tình trạng KH Tiềm năng thành ngừng chăm sóc và nội dung (lý do) ngừng chăm sóc.

Last updated