Tạo Khách Hàng Tiềm Năng

Hướng dẫn tạo khách hàng tiềm năng trên Leadcard, sau khi tạo khách hàng tiềm năng bạn có thể thực hiện sửa hoặc xóa khách hàng tiềm năng.

1.Hướng dẫn Tạo Khách Hàng Tiềm Năng

Bước 1: Khách hàng vào trang chủ của hệ thống chọn dấu (+) trên cột TIỀM NĂNG hoặc cột ĐANG LIÊN HỆ
Bước 2: Điền các thông tin liên quan đến khách hàng tiềm năng:

Nhập Thông Tin Cho Khách Hàng Tiềm Năng

Chọn danh xưng và nhập tên cho khách hàng
Loại hình khách hàng: Chọn loại hình khách hàng bao gồm KH Tổ Chức (Khách hàng tổ chức) và KH cá nhân (Khách hàng cá nhân)
Di động : Nhập di động cho khách hàng
Tên công ty : Nhập tên công ty của khách hàng
Nhập Địa chỉ Email cho khách hàng, bạn có thể nhập nhiều địa chỉ Email cho khách hàng bằng cách chọn
bên cạch ô địa chỉ Email hoặc bỏ đi bằng cách chọn
, đối với Email chính thường liên lạc với khách hàng bạn có thể tick vào ô chính, nếu Email không hợp lệ bạn có thể tick vào ô không hợp lệ, đối với Email không hợp lệ bạn có thể tick vào ô không hợp lệ.
Tham chiếu bởi: Nhập tên người tham chiếu cho khách hàng.
Nguồn khách hàng: Chọn nguồn khách hàng để biết khách hàng lấy ra từ đâu như Gọi điện, Nhân viên, Đối tác, Mối quan hệ.
Website: Đối với Website bạn có thể lấy đường link chính của website công ty của khách hàng.
Mã Số Thuế: Nhập mã số thuế công ty của khách hàng.
Giao cho: Chọn user là nhân viên được giao khách hàng.
Chiến dịch: Chọn chiến dịch cho khách hàng tiềm năng được lấy ra từ chiến dịch đó.
Mô tả: Nhập mô tả cho khách hàng.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
Hệ thống sẽ bắt trùng số điện thoại, mã số thuế, Emaildi động khác, CMND của khách hàng tiềm năng nếu trùng với khách hàng tiềm năng cũ.
Khi bạn chọn khách hàng cá nhân thì tên công ty không bắt buộc phải nhập nhưng nhưng nếu chọn khách hàng tổ chức thì tên công ty bắt buộc phải nhập.
Khi lựa chọn sản phẩm thì doanh số dự kiến, tiền tạm ứng, tiền tt còn lại thì hệ thống sẽ tự động nhập vào.
Khi bạn tích vào ô vuông sau tên cơ hội bán hàng thì tên cơ hội sẽ được hệ thống tự nhập theo cú pháp sau
Tên cơ hội = tên sản phẩm_di động( số di động khách hàng )
Trong trường hợp muốn nhập tên cơ hội khách hàng có thể bỏ dấu tích ở ô

1.1 Sửa Thông Tin Khách Hàng

Bước 1: Click vào đối tượng khách hàng tiềm năng trên cột cần xem chi tiết hoặc chọn dấu
trên góc phải của cột có khách hàng cần tiềm rồi chọn biểu tượng con mắt để xem chi tiết
Bước 2: Sau khi chọn bảng THÔNG TIN CHI TIẾT sẽ xuất hiện tiếp tục chọn XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHI TIẾT
Bước 3: Chọn Hành động rồi tiếp tục chọn Sửa
Bước 4: Sau khi chọn Sửa thông tin khách hàng sẽ hiển thị lên trang, lúc này bạn có thể tùy ý chỉnh sửa rồi chọn
để lưu lại thông tin đã sửa đổi hoặc chọn
khi bạn muốn giữ thông tin cũ.

1.2 Xóa Khách Hàng

Bước 1: Click chuột vào khách hàng hoặc chọn xem chi tiết khách hàng như đã hướng dẫn ở mục 1.1 Sửa Thông Tin Khách hàng.
Bước 2: Sau khi chọn bảng THÔNG TIN CHI TIẾT sẽ xuất hiện tiếp tục chọn XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHI TIẾT như đã hướng dẫn trước đó
Bước 3: Tiếp tục chọn Hành động và chọn Xóa