Comment on page

Với người dùng đầu cuối (end user)

Hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm crm các thiết lập cơ bản khi sử dụng phần mềm crm

1/ Hướng dẫn đăng nhập (login ) hoặc đăng xuất ( logout)

Để đăng nhập vào phần mềm:

Người dùng truy cập vào đường dẫn với tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp. ví dụ: https://demo.crmonline.vn
Chọn ngôn ngữ sử dụng
Gõ tên đăng nhập
Gõ mật khẩu
Click đăng nhập để vào hệ thống crm
Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào giao diện trang chủ của phần mềm.

Để đăng xuất khỏi phần mềm:

Bên góc phải màn hình trang chủ, để chuột vào tên người dùng ( ví dụ demo) và kích chọn "Đăng xuất".

2/ Hướng dẫn thay đổi mật khẩu (password)

Từ màn hình trang chủ, kích vào biểu tượng người dùng bên góc phải và kích chọn " Hồ sơ ".
Tại màn hình này kích chọn tab " Mật khẩu"
Màn hình thay đổi mật khẩu hiện lên
  • Gõ lại mật khẩu hiện tại
  • Nhập mật khẩu mới
  • Nhập lại mật khẩu mới
Sau đó nhấn " Lưu " để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu người dùng
Trước khi gõ mật khẩu mới người dùng nên tắt chức năng gõ tiếng việt (thông thường là bộ gõ unikey hoặc vietkey )

3/ Hướng dẫn cập nhật các thông tin cá nhân

Từ màn hình trang chủ kích chọn vào tên người dùng bên góc phải màn hình, sau đó kích chọn vào " Hồ sơ ".

Cập nhật hồ sơ người dùng

Chọn tab hồ sơ người dùng và nhập các thông tin cần thiết:
  • Tên người dùng: Tên đăng nhập vào crm
  • Họ: Tên đầy đủ của người dùng
  • Địa chỉ email: Email của người dùng, trong trường hợp bị quên mật khẩu thì hệ thống sẽ gởi vào email này.
Các trường còn lại có thể nhập hoặc không nhập tùy vào qui định sử dụng crm của mỗi công ty

Cập nhật các tùy chọn nâng cao

Chọn tab " nâng cao " để cập nhật các thông tin:
Ở tab này chọn các thông tin phần bôi vàng theo hình trên, các phần thông tin còn lại nên giữ nguyên giá trị mặc định.

Cập nhật các tùy chọn bố cục giao diện

Kích chọn tab " tùy chọn bố cục " để thay đổi thông tin hiển thị bố cục giao diện phần mềm.
Kiểu nên chọn kiểu ngày theo giao diện màu xanh như hiện tại.
Bộ lọc menu: Check vào để giao diện hiển thị dạng nhóm từng chức năng của phần mềm.