Với người dùng đầu cuối (end user)

Hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm crm các thiết lập cơ bản khi sử dụng phần mềm crm

1/ Hướng dẫn đăng nhập (login ) hoặc đăng xuất ( logout)

Để đăng nhập vào phần mềm:

Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào giao diện trang chủ của phần mềm.

Để đăng xuất khỏi phần mềm:

2/ Hướng dẫn thay đổi mật khẩu (password)

  • Gõ lại mật khẩu hiện tại

  • Nhập mật khẩu mới

  • Nhập lại mật khẩu mới

Sau đó nhấn " Lưu " để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu người dùng

Trước khi gõ mật khẩu mới người dùng nên tắt chức năng gõ tiếng việt (thông thường là bộ gõ unikey hoặc vietkey )

3/ Hướng dẫn cập nhật các thông tin cá nhân

Cập nhật hồ sơ người dùng

  • Tên người dùng: Tên đăng nhập vào crm

  • Họ: Tên đầy đủ của người dùng

  • Địa chỉ email: Email của người dùng, trong trường hợp bị quên mật khẩu thì hệ thống sẽ gởi vào email này.

Các trường còn lại có thể nhập hoặc không nhập tùy vào qui định sử dụng crm của mỗi công ty

Cập nhật các tùy chọn nâng cao

Ở tab này chọn các thông tin phần bôi vàng theo hình trên, các phần thông tin còn lại nên giữ nguyên giá trị mặc định.

Cập nhật các tùy chọn bố cục giao diện

Kiểu nên chọn kiểu ngày theo giao diện màu xanh như hiện tại.

Bộ lọc menu: Check vào để giao diện hiển thị dạng nhóm từng chức năng của phần mềm.

Last updated