Xóa / Sửa kho kiến thức

1.Xóa kho kiến thức

Bước 1: Vào Hỗ Trợ chọn Kho kiến thức.
Có 3 cách để xóa kho kiến thức
  • Cách 1: Xem chi tiết trước khi xóa.
Bước 2: Chọn kho kiến thức cần xóa bằng cách click chuột vào tên kho kiến thức.
Bước 3: Sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.
  • Cách 2: Xóa trực tiếp tại danh sách.
tích vào ô kho kiến thức cần xóa sau đó chọn hàng loạt các hành động rồi chọn xóa.
  • Cách 3: Xóa hàng loạt kho kiến thức.
Bạn có thể xóa hàng loạt kho kiến thức bằng cách tìm kiếm danh sách cần xóa thông qua bộ lọc
Trường hợp bạn muốn xóa tất cả kho kiến thức của mình.
Tiếp tục chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

2. Sửa kho kiến thức

Bước 1: Vào hỗ trợ chọn Kho kiến thức.
Bước 2: Chọn kho kiến thức cần sửa bằng cách chọn biểu tượng cây bút tại kho cần sửa
Bước 3: Thay đổi thông tin cần sửa rồi chọn lưu để cập nhật lại thông tin.