Xóa / Sửa kho kiến thức

1.Xóa kho kiến thức

Bước 1: Vào Hỗ Trợ chọn Kho kiến thức.

  • Cách 1: Xem chi tiết trước khi xóa.

Bước 2: Chọn kho kiến thức cần xóa bằng cách click chuột vào tên kho kiến thức.

Bước 3: Sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.

  • Cách 2: Xóa trực tiếp tại danh sách.

  • Cách 3: Xóa hàng loạt kho kiến thức.

2. Sửa kho kiến thức

Bước 1: Vào hỗ trợ chọn Kho kiến thức.

Bước 2: Chọn kho kiến thức cần sửa bằng cách chọn biểu tượng cây bút tại kho cần sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin cần sửa rồi chọn lưu để cập nhật lại thông tin.

Last updated