Cập nhật tình trạng vụ việc

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn Tickets
Có 2 cách để cập nhật tình trạng cho ticket.
  • Cách 1: Vào trang sửa ticket để cập nhật lại tình trạng
Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút trên tickets cần cập nhật.
Bước 3: Thay đổi tình trạng cho ticket rồi chọn lưu để lưu lại.
  • Cách 2: Cập nhật trực tiếp tại danh sách.
Click chuột 2 lần vào trạng thái trên danh sách tại ticket bạn muốn cập nhật
Sau đó hệ thống sẽ thông báo để hỏi xác nhận, bạn chọn tiếp OK để tiếp tục cập nhật.
Sau đó click chuột 2 lần vào trạng thái lần nữa rồi cập nhật lại sau đó chọn