Cập nhật tình trạng vụ việc

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn Tickets

  • Cách 1: Vào trang sửa ticket để cập nhật lại tình trạng

Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút trên tickets cần cập nhật.

Bước 3: Thay đổi tình trạng cho ticket rồi chọn lưu để lưu lại.

  • Cách 2: Cập nhật trực tiếp tại danh sách.

Last updated