Lọc/ thống kê vụ việc

Bước 1 : Vào hỗ trợ sau đó chọn tickets để xem danh sách vụ việc

Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao

Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu

  • Lọc vụ việc có tình trạng vụ việc mở, tình trạng mới và có mức ưu tiên cao

  • Lọc vụ việc có tình trạng vụ việc đã đóng của một User

Last updated