Lọc/ thống kê vụ việc

Chức năng Bộ lọc
trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.
Bước 1 : Vào hỗ trợ sau đó chọn tickets để xem danh sách vụ việc
Sau khi chọn danh sách vụ việc sẽ xuất hiện
Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện
trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào
thì danh sách sẽ trở lại bình thường.
Bước 2: Chọn bộ lọc
trên danh sách
Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.
Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo số vụ việc, chủ đề, tình trạng, tình trạng vụ việc, khách hàng...
Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao
Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc vụ việc có tình trạng vụ việc đã đóng, lọc vụ việc có tình trạng mới...
Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn
​​
Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn
hệ thống sẽ tự động lưu bộ lọc đồng thời tìm kiếm dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn
Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên Bộ lọc của tôi
Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô
trên phần lọc nhanh của bộ lọc.
Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu
  • Lọc vụ việc có tình trạng vụ việc mở, tình trạng mới và có mức ưu tiên cao
Danh sách sau khi lọc
  • Lọc vụ việc có tình trạng vụ việc đã đóng của một User
Danh sách sau khi lọc