Xem nhật ký Tickets

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn tickets để xem danh sách vụ việc

Bước 2: Chọn vụ việc cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào chủ đề vụ việc

Bước 3: Chọn Hành động rồi tiếp tục chọn xem nhật ký

Last updated